NOTOWANIA CEN – Wielkopolska
lipiec 2019 (23.07.2019)
Targowisko
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żyto paszowe  zł/dt 65,00 54,17 67,00 68,00 54,50 61,50 55,00 62,00 60,90
 Pszenica paszowa  zł/dt 100,00 68,88 82,50 82,00 65,50 73,50 69,50 80,00 77,74
 Jęczmień paszowy  zł/dt 90,00 65,01 69,50 80,00 60,00 70,50 59,50 75,00 71,19
 Pszenżyto  zł/dt 95,00 65,27 70,50 70,00 65,00 66,50 63,50 70,00 70,72
 Mieszanka zbożowa  zł/dt 100,00 57,21 61,00 70,00 60,00 62,50 61,50 70,00 67,78
 Ziemniaki jadalne  zł/kg 2,47 2,03   2,20 2,12 2,67   2,50 2,33
 Marchew jadalna  zł/kg 3,08 2,54 2,83 2,80 4,00 3,00 2,51 3,40 3,02
 Pietruszka korzeń  zł/kg 12,67 13,80 17,33 13,75 20,00 14,00 15,50 19,00 15,76
 Buraczki czerwone  zł/kg 2,50 2,20 5,25 2,75 3,00 3,25 2,25 2,85 3,01
 Seler  zł/kg 5,75 6,60 6,03 3,25 7,67 5,67 6,50 6,00 5,93
 Por zł/kg 6,83   5,10 7,20 9,33 6,17 4,00 10,00 6,95
 Pomidory zł/kg 6,00 6,13 4,87 7,75 4,00 5,50 4,50 4,75 5,44
 Ogórki zł/kg 5,17 4,20 4,25 5,60 4,00 4,50 3,50 4,75 4,50
 Prosię (15 kg) zł/szt.   193,33         150,00   171,67
 Cielę (40 kg) zł/szt.   966,67             966,67
 Krowy zł/szt.   3 866,67             3 866,67
 Jaja zł/szt. 0,68 0,73 0,70 0,55 0,70 0,75 0,78 0,70 0,70
 Ziemniaki jadalne wczesne zł/dt 257,50 141,50 300,00 290,00 350,00   250,00 250,00 262,71
 Kapusta biała zł/kg   3,70 3,83   3,25   3,40 5,35 3,91
 Jabłka deserowe zł/kg 2,50 2,68 2,12 2,50 3,00 2,50 2,40 2,25 2,49
 Truskawki zł/kg 8,00 15,17   10,00 14,50 9,00 11,00   11,28
 Pomidory spod osłon - malinowe zł/kg 6,50   6,30 13,50 7,00   6,38 7,00 7,78
 Ogórki spod osłon - długie zł/kg     4,10 6,75 6,50   5,25 4,00 5,32
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskie i Zakłady przetwórcze
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żyto konsumpcyjne  zł/dt 66,30 56,67 65,00 57,50 55,00 58,00 55,28 58,21 59,00
 Pszenica konsumpcyjna  zł/dt 72,03 65,33 85,00 68,00 65,00 68,00 68,59 71,40 70,42
 Jęczmień konsumpcyjny  zł/dt 65,27 60,50 83,00 67,00 59,00   62,46 61,53 65,54
 Pszenica paszowa  zł/dt 71,55 63,67 75,50 65,00 67,68 66,75 70,67 68,11 68,61
 Żyto paszowe  zł/dt 63,13 52,00 61,00 56,00 55,35 56,50 57,71 56,50 57,27
 Jęczmień paszowy  zł/dt 70,45 57,67 72,50 61,00 59,93 62,50 62,31 60,84 63,40
 Pszenżyto  zł/dt 71,69 58,33 70,00 60,00 62,03 62,00 67,40 60,11 63,94
 Owies  zł/dt 58,71 60,00 63,00 50,00 72,50 55,00 55,25   59,21
 Kukurydza na ziarno  zł/dt 64,20 64,00 80,00 66,00 70,35   67,50   68,68
 Groch  zł/dt       80,00         80,00
 Mak   zł/dt       1 050,00         1 050,00
 Gryka  zł/dt       120,00         120,00
 Łubin słodki  zł/dt       88,00         88,00
 Ziemniaki przemysłowe   zł/dt       80,00         80,00
Owoce i warzywa (sprzedaż hurtowa przez rolnika)
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Jabłka deserowe  zł/kg 1,80 2,55 1,20 2,10 2,00 2,50 1,00   1,88
 Wiśnie  zł/kg 6,00     5,29     4,75   5,35
 Truskawki  zł/kg 10,00 11,20   8,95     9,00   9,79
 Pomidory gruntowe do przetwórstwa  zł/kg       5,00         5,00
 Ogórki gruntowe  zł/kg 3,50 4,20   3,84     2,65   3,55
 Papryka czerwona  zł/kg 9,60 11,00   7,56     10,50   9,66
 Papryka zielona  zł/kg 5,70 7,00   5,31     6,50   6,13
 Marchew jadalna  zł/kg 2,20 2,56 1,80 2,53     2,10   2,24
 Pietruszka- korzeń  zł/kg 14,50 12,00 14,00 13,63     15,50   13,93
 Buraczki czerwone  zł/kg 2,30 2,40 1,50 2,08         2,07
 Seler  zł/kg 5,30 4,58 5,30 4,29     5,30   4,95
 Por  zł/kg 7,10     4,97     6,00   6,02
 Cebula  zł/kg 3,20 3,25 1,95 2,91     2,20   2,70
 Kapusta biała  zł/kg   3,75 3,50 4,46   2,00     3,43
 Ziemniaki jadalne  zł/dt 165,00 141,10 160,00 162,95     187,00   163,21
 Jabłka do przetwórstwa zł/dt       119,49 120,00       119,75
 Ogórki spod osłon zł/dt 320,00           420,00   370,00
 Pomidory spod osłon zł/dt 540,00     517,00     509,00   522,00
 Kapusta biała wczesna zł/dt       350,00     340,00   345,00
 Ogórki spod osłon - długie zł/dt       360,00     390,00   375,00
 Pomidory spod osłon - malinowe zł/dt       628,33     575,00   601,67
Małe ubojnie i przetwórnie – dzienny ubój do 400 szt.
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg 5,71 5,42 5,58 5,42 5,83 5,71 5,79 5,71 5,65
 Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg 3,48 3,78 3,75   4,41 3,75 3,52 3,45 3,73
 Żywiec wołowy kategoria A zł/kg 6,48 6,03 6,57 6,33 6,57 6,50 6,00 6,67 6,39
 Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg 4,91 4,33 4,72   4,21 4,05 4,30 4,40 4,42
Duże zakłady przetwórcze – dzienny ubój powyżej 400 szt.
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg     5,58 5,35 5,45 5,67 6,00   5,61
 Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg     3,75   4,25   4,20   4,07
 Żywiec wołowy kategoria A zł/kg     6,00 7,00 5,52   7,00   6,38
 Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg     4,30   4,30   2,80   3,80
Mleko
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Mleko - średnia cena w kl.extra zł/l 1,33 1,29 1,39 1,33 1,32 1,30 1,42 1,33 1,34
Prywatni oferenci
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Prowit LP  zł/dt 249,67 254,50 221,50 260,00 230,00 205,00 244,00 244,00 238,58
 Prowit T  zł/dt 222,04 252,50 242,00 238,00 123,00 212,00 230,00 234,00 219,19
 Mieszanka PW  zł/dt 157,67 212,00 149,83 191,50 142,00 192,10 137,00 143,67 165,72
 Mieszanka PT-1  zł/dt 139,51 142,50 132,00 135,00 126,00 148,22 124,25 125,67 134,14
 Mieszanka PT-2  zł/dt 132,10 134,50 124,75 130,00 123,50 139,81 122,50 123,33 128,81
 Mieszanka L  zł/dt 134,08 149,50 143,50 150,50 130,50 148,52 125,25 130,00 138,98
 Mieszanka CJ  zł/dt 175,24 190,00 158,38 162,50 142,00 166,17 168,33 147,00 163,70
 Mieszanka B  zł/dt 113,40 151,00 126,17 152,00 124,50 137,50 129,00 121,00 131,82
 Koncentraty 10% dla:
 loch  zł/dt 251,50 265,00 239,75 242,02 229,00 236,25 231,00 241,33 241,98
 prosiąt  zł/dt 328,00 270,00 275,75 280,00 304,00 269,75 278,33 271,00 284,60
 warchlaków  zł/dt 271,28 285,00 254,50 265,00 268,00 257,75 251,00 256,00 263,57
 tuczników  zł/dt 239,76 279,00 248,25 241,37 236,00 248,75 247,75 246,67 248,44
Koncentraty 15% dla:
 loch  zł/dt     232,67 236,75 228,00 232,00     232,35
 prosiąt  zł/dt     281,00 280,74 275,00 277,00     278,44
 warchlaków  zł/dt     260,33 245,00 265,00 261,50 240,00   254,37
 tuczników  zł/dt 191,16 236,00 260,00 217,87 260,00 264,50 240,00 246,00 239,44
Koncentraty 20% dla:
 loch  zł/dt 259,70 268,33 226,33 246,01 228,00 243,17 246,88 228,00 243,30
 prosiąt  zł/dt 287,60 286,67 262,50 289,16 274,00 275,05 264,67   277,09
 warchlaków  zł/dt 243,89 290,00 247,75 258,00 274,00 259,67 248,00 232,00 256,66
 tuczników  zł/dt 215,23 275,00 229,00   253,00 246,61 235,33 212,00 238,02
Inne pasze:
 śruta sojowa  zł/dt 179,67 165,60 197,88 185,00 174,00 189,25 171,00 152,67 176,88
 śruta rzepakowa  zł/dt 138,73 123,80 125,44 122,00 140,33 139,25 121,67 109,33 127,57
 otręby pszenne  zł/dt 84,33 79,60 76,19 77,34 80,00 86,44 64,00 78,33 78,28
 otręby żytnie  zł/dt 68,00 67,50 59,78 65,00 72,00 70,33 58,00 64,50 65,64
Nawozy mineralne:
 Mocznik (46%)  zł/dt 161,33 148,00 161,38 157,58 159,17 157,88 161,25 164,33 158,86
 Saletra amonowa (34%)  zł/dt 131,00 115,40 128,50 121,47 130,00 126,21 125,50 127,00 125,64
 Saletrzak (28%)  zł/dt 118,00 107,20 118,83 108,10 119,67 116,42 114,44 117,67 115,04
 Superfosfat  granulowany (18%)  zł/dt   82,50 92,00 87,00   86,25 87,50 86,00 86,88
 Superfosfat pylisty (18%)  zł/dt           110,00   82,00 96,00
 Sól potasowa (60%)  zł/dt 159,50 154,00 149,75 144,00 146,67 156,06 152,44 158,67 152,63
 Polifoska 8:24:24  zł/dt 167,50 171,50 173,94 167,75 188,25 180,21 184,00 183,00 177,02
 Polifoska 6:20:30  zł/dt 178,75 167,80 170,67 164,10 175,00 176,81 170,67 179,67 172,93
 Polifoska 4:12:32  zł/dt   157,33 161,38   160,00 173,33 154,00   161,21
 Amofoska  4:16:18  zł/dt 105,00 131,00 128,00 92,67 121,00 108,17 141,50 113,00 117,54
 Siarczan potasu  zł/dt 340,00 260,00 258,67 265,00   260,50 230,00 279,00 270,45
 Superfosfat wzmocniony (40%)  zł/dt 159,00 157,00 148,83 143,25 156,00 156,25 157,00 159,50 154,60
Usługi
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 1 godz. najmu pracownika zł/h 12,50 18,50 14,25 16,67 16,00 14,25 12,00 14,67 14,85
 Orka pługiem 3-skib; ciągnik do 60 KM zł/h 190,00 153,00 150,00 167,50 180,00 120,00 120,00   154,36
 Orka pługiem 3-skib; ciągnik pow. 60 KM zł/h 185,00 164,75 163,33 190,00 267,50 160,00 216,86 195,67 192,89
 Podorywka zł/h 140,00 118,33 136,67 145,00 180,00 120,00 140,00 139,50 139,94
 Kultywatorowanie zł/h   122,50 129,25 140,00   140,00 148,07 144,00 137,30
 Talerzowanie zł/h 189,47 134,75 166,00 155,00 257,50 145,00 196,13 162,40 175,78
 Bronowanie zł/h 140,40 124,75 121,67 122,50 210,00 110,00 121,56 120,00 133,86
 Agregat uprawowy zł/h 190,00 181,67 153,33 167,50 230,00 105,00 155,23 167,50 168,78
 Agregat uprawowo-siewny zł/h   152,50 205,00 195,00 250,00 200,00 150,00 250,00 200,36
 Siew siewnikiem zbożowym  zł/h   153,33 148,00 127,50 250,00 105,00 125,00 149,33 151,17
 Siew siewnikiem punktowym zł/h 130,00 186,00 158,33 148,67 180,00 185,00 189,06 172,50 168,70
 Sadzenie ziemniaków zł/h   167,25 170,00 175,00 275,00     90,90 175,63
 Roztrząsacz obornika+ładowacz zł/h 273,33 293,75 224,00 201,00 285,00 150,00 292,43 277,00 249,56
 Rozsiewacz wapna zł/h 164,87 119,00 109,00 126,67 160,00 150,00 175,09 122,50 140,89
 Opryskiwacz zawieszany zł/h 101,50 111,25 110,00 92,50 200,00 65,00 100,00 96,50 109,59
 Kosiarka rotacyjna zł/h 130,00 130,25 133,33 155,00 150,00 148,75 128,43 138,33 139,26
 Kosiarko-sieczkarnia zł/h     435,00 497,50 850,00 475,00 429,60 439,13 521,04
 Kombajn zbożowy zł/h 326,20 316,25 336,50 312,33 390,00 305,00 313,87 335,00 329,39
 Kombajn zbożowy-zbiór kukurydzy na ziarno zł/h 550,00 333,33 375,00 430,00 500,00 335,00 320,67 336,67 397,58
 Kombajn do ziemniaków zł/h 133,60 150,00 180,00   200,00 120,00   174,00 159,60
 Kombajn do buraków zł/h 129,60 833,33 345,00 443,50 500,00   175,00   404,41
 Prasa do słomy kostkująca wielkogabarytowa zł/h 161,67 166,33 167,00 290,00 300,00 135,00 147,50 150,00 189,69
 Prasa do słomy (zwijająca) zł/h 183,33 172,25 180,67 206,67 200,00 140,00 166,16 172,50 177,70
 Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM)
z 1 przyczepą
zł/h 115,00 129,75 106,67 100,00 150,00 90,00 98,33 114,13 112,98
 Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM)
z 2 przyczepami
zł/h 123,33 150,25 130,67 145,00 175,00 115,00 138,00 141,53 139,85
Pozostałe ceny
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Olej napędowy zł/l 4,40 5,14 5,09 4,96 5,32 5,09 5,13 5,17 5,04
 Cena sznurka do prasy kł. 34,50 39,00 41,40 32,18 38,00 38,83 39,75 37,33 37,62
 Cena siatki do prasy szt. 350,00     355,00 350,00 430,00 370,00 271,67 354,44
 Słoma żytnia zł/dt 14,50 24,20 24,00 24,30 20,00 24,00 20,50 20,33 21,48
 Słoma jęczmienna zł/dt 14,50 19,80 23,67 24,30 20,00 25,50 25,00 23,33 22,01
 Słoma pszenna zł/dt 15,00 25,20 23,67 24,30 20,00 25,00 25,00 22,33 22,56
 Siano łąkowe zł/dt 26,00 48,00 45,25 39,25 50,00 46,00 35,33 40,67 41,31
 Obornik zł/dt 9,00 12,30 13,50   10,00 10,00 7,17 10,33 10,33
 Wapno węglanowe (bez kosztów transportu) zł/dt   30,00 11,00 25,80 4,50 8,13 8,50 6,90 13,55
 Wapno tlenkowe (bez kosztów transportu) zł/dt   40,00 23,50 35,00 48,00       36,63
 Cielę 40 kg zł/szt. 750,00 970,00 835,00 950,00 800,00 600,00 800,00 916,67 827,71
 Młodzeż bydlęca 150 kg zł/szt. 1 525,00 1 700,00 1 625,00 2 200,00 2 000,00 1 666,67 1 500,00 1 580,00 1 724,58
 Jałówka hodowlana zł/szt. 4 500,00 5 075,00 4 987,50 5 500,00 5 250,00 4 250,00 4 850,00 6 066,67 5 059,90
 Loszka hodowlana zł/szt. 737,50 698,00 741,67 925,00 775,00 800,00 733,33 700,00 763,81
 Koszty wizyty weterynarza  zł/wizytę 55,00 69,50 88,33 200,00 75,00 65,33 66,67 73,33 86,65
 Inseminacja lochy (nasienie+usługa) 47,75 53,20 53,58 55,00 52,33 57,00 48,00 54,67 52,69
 Inseminacja krowy (nasienie+usługa) 68,75 111,00 86,00 70,00 111,67 72,67 70,00 77,67 83,47
 Krowa użytkowa zł/szt. 3 500,00 4 320,00 3 616,67 5 500,00 4 250,00 5 700,00 3 375,00 4 133,33 4 299,38
Jednostka zbożowa zł/dt 65,96 58,33 68,00 58,00 63,86 60,19 61,49 61,82 62,21
Mapa rejonów