NOTOWANIA CEN – Wielkopolska
czerwiec 2020 (01.07.2020)
Targowisko
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żyto paszowe  zł/dt 65,00 59,50 79,00   70,00 56,00 56,50 68,50 64,93
 Pszenica paszowa  zł/dt 100,00 80,41 88,00   85,00 75,00 74,00 87,00 84,20
 Jęczmień paszowy  zł/dt 85,00 66,24 85,50   70,00 67,00 65,00 77,50 73,75
 Pszenżyto  zł/dt 85,00 68,44 83,50   70,00 66,00 61,50 76,00 72,92
 Mieszanka zbożowa  zł/dt 80,00 63,73 86,00   67,50 56,00 57,00 75,00 69,32
 Ziemniaki jadalne  zł/kg 2,00 1,95   1,10 2,25 1,90 1,00 2,00 1,74
 Marchew jadalna  zł/kg 3,05 2,22 3,48 2,90 2,75 4,05 2,39 3,00 2,98
 Pietruszka korzeń  zł/kg 5,33 4,64 5,08 4,35 5,13 4,60 3,53 5,43 4,76
 Buraczki czerwone  zł/kg 3,00 2,08   2,80 2,67 2,80 1,35 2,33 2,43
 Seler  zł/kg 5,33 3,94 4,80 3,00 4,75 3,80 3,65 5,33 4,33
 Por zł/kg 5,33 2,40 5,70 5,15 4,75   5,25 7,75 5,19
 Pomidory zł/kg 5,83 6,50 4,00     5,00 6,00 4,67 5,33
 Ogórki zł/kg 4,50 6,25   6,00   4,00 5,00 5,33 5,18
 Prosię (15 kg) zł/szt.   196,67 250,00       220,00   222,22
 Cielę (40kg) zł/szt.   866,67 850,00           858,33
 Krowy zł/szt.   3 833,33             3 833,33
 Jaja zł/szt. 0,73 0,89 0,73 0,60 0,70 0,73 0,78 0,70 0,73
 Ziemniaki jadalne wczesne zł/dt 325,00 303,00 295,00   313,00 255,00 212,50 200,00 271,93
 Kapusta biała zł/kg 2,13 2,86 3,00 3,10 2,33 2,25 1,50 2,33 2,44
 Jabłka deserowe zł/kg 5,50 4,24 4,70 3,40 4,00 4,00 4,28 4,83 4,37
 Truskawki zł/kg 9,75 9,50 8,00   9,50 8,00 6,33 7,83 8,42
 Pomidory spod osłon - malinowe zł/kg 7,83   7,50   6,00   6,58 7,13 7,01
 Ogórki spod osłon - długie zł/kg 4,25   4,80 8,00     5,00 4,10 5,23
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskie i Zakłady przetwórcze
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żyto konsumpcyjne  zł/dt 58,12 55,00 60,00 52,00 58,85   54,50 68,00 58,07
 Pszenica konsumpcyjna  zł/dt 86,76 74,50 69,00 74,67 85,60   77,00 79,42 78,13
 Jęczmień konsumpcyjny  zł/dt 68,20 61,00 65,00 62,33 73,83   64,00 68,64 66,14
 Pszenica paszowa  zł/dt 84,18 73,00 72,00 70,33 79,56 78,50 76,00 76,92 76,31
 Żyto paszowe  zł/dt 57,24 52,00 58,00 50,50 58,00 55,50 55,67 65,00 56,49
 Jęczmień paszowy  zł/dt 66,34 60,00 65,50 60,67 70,38 61,50 65,00 69,60 64,87
 Pszenżyto  zł/dt 69,41 62,50 66,50 61,00 68,78 68,50 64,00 74,00 66,84
 Owies  zł/dt 58,15 59,00 57,00   64,14   61,00 66,00 60,88
 Kukurydza na ziarno  zł/dt 75,81 70,00 80,00   77,00   72,00   74,96
 Groch  zł/dt 93,09               93,09
 Mak   zł/dt                  
 Gryka  zł/dt                  
 Łubin słodki  zł/dt 117,70               117,70
 Ziemniaki przemysłowe   zł/dt                  
Owoce i warzywa (sprzedaż hurtowa przez rolnika)
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Jabłka deserowe  zł/kg 4,20 4,43   3,64 2,00 4,00 3,70 3,00 3,57
 Wiśnie  zł/kg                  
 Truskawki  zł/kg   8,40   6,98 9,00 5,75 6,00   7,23
 Pomidory gruntowe do przetwórstwa  zł/kg                  
 Ogórki gruntowe  zł/kg                  
 Papryka czerwona  zł/kg 12,00 11,00   11,50     8,50   10,75
 Papryka zielona  zł/kg 10,50 11,50   7,89         9,96
 Marchew jadalna  zł/kg 1,85 2,13 1,80 1,97 2,10 2,25 1,70 1,63 1,93
 Pietruszka - korzeń  zł/kg 3,20 3,53 2,50 4,53 4,50 4,25 2,20   3,53
 Buraczki czerwone  zł/kg 1,80 1,75   2,30 2,25 1,55     1,93
 Seler  zł/kg 3,00 3,50 2,50 2,86 4,00   2,50   3,06
 Por  zł/kg 5,40 2,34 3,30   5,00   3,25 4,00 3,88
 Cebula  zł/kg 2,00 1,94 2,00 2,07 2,00 2,25 1,70 1,50 1,93
 Kapusta biała  zł/kg 1,10 1,40 1,00 2,67 1,50 1,90     1,59
 Ziemniaki jadalne  zł/dt 160,00 200,00   121,24 135,00 190,00   113,33 153,26
 Jabłka do przetwórstwa zł/dt                  
 Ogórki spod osłon zł/dt 350,00     344,10     315,00 263,33 318,11
 Pomidory spod osłon zł/dt 420,00       450,00 465,00 345,00 286,67 393,33
 Kapusta biała wczesna zł/dt       150,00 275,00   190,00 150,00 191,25
 Ogórki spod osłon - długie zł/dt 550,00     280,00     325,00 250,00 351,25
 Pomidory spod osłon - malinowe zł/dt             433,00 406,67 419,83
Małe ubojnie i przetwórnie – dzienny ubój do 400 szt.
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg 5,35 5,26 5,29 5,94 5,19 5,37 5,47 5,43 5,41
 Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg 3,20 3,00 3,45   3,45 4,18 3,61 3,45 3,48
 Żywiec wołowy kategoria A zł/kg 6,53 6,79 6,85 5,91 6,63 7,50 7,04 6,83 6,76
 Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg 4,91 4,40 4,06   4,46 4,63 4,65 4,75 4,55
Duże zakłady przetwórcze – dzienny ubój powyżej 400 szt.
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg     5,32 5,75 5,20   5,46   5,43
 Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg     3,35   3,50   2,00   2,95
 Żywiec wołowy kategoria A zł/kg     6,80       6,40   6,60
 Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg     4,20       2,80   3,50
Mleko
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Mleko - średnia cena w kl.extra zł/l 1,26 1,38 1,39 1,28 1,28 1,19 1,37 1,28 1,30
Prywatni oferenci
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Prowit LP  zł/dt 258,00 254,50 233,00 261,67     253,00 244,00 250,69
 Prowit T  zł/dt 231,04 252,50 255,67 238,33     245,00 234,00 242,76
 Mieszanka PW  zł/dt 171,33 166,67 150,22 125,00 155,67 148,00 129,67 149,00 149,44
 Mieszanka PT-1  zł/dt 138,07 141,67 139,67 135,00 134,00 140,50 123,25 131,67 135,48
 Mieszanka PT-2  zł/dt 129,94 135,00 137,17 130,00 128,33 134,00 120,00 128,67 130,39
 Mieszanka L  zł/dt 133,20 149,67 152,08 161,00 130,00 145,50 128,13 131,33 141,36
 Mieszanka CJ  zł/dt 172,00 184,50 165,50 162,50 154,00 157,25 164,67 151,33 163,97
 Mieszanka B  zł/dt 111,24 145,50 142,33 152,00 129,00 141,88 124,75 122,50 133,65
 Koncentraty 10% dla:
 loch  zł/dt 251,50 265,00 238,88 242,58 233,00 232,75 235,75 244,00 242,93
 prosiąt  zł/dt 328,00 270,00 265,13 286,00 289,50 273,50 284,33 277,33 284,22
 warchlaków  zł/dt 271,28 285,00 255,13 265,00 266,50 261,00 255,00 273,00 266,49
 tuczników  zł/dt 239,76 279,00 252,63 242,50 240,50 244,00 252,00 262,67 251,63
 Koncentraty 15% dla:
 loch  zł/dt   264,00 241,00 257,13 228,00     232,00 244,43
 prosiąt  zł/dt     283,50 282,60 275,00     264,00 276,27
 warchlaków  zł/dt     273,50 245,00 265,00   260,00 252,00 259,10
 tuczników  zł/dt 191,16 236,00 263,67 219,50 260,00 255,50 260,00 246,00 241,48
 Koncentraty 20% dla:
 loch  zł/dt 271,20 268,33 218,00 249,95 236,00 241,50 246,33 229,50 245,10
 prosiąt  zł/dt 287,60 303,00 247,50 287,73 277,50 275,50 268,00 225,00 271,48
 warchlaków  zł/dt 243,89 290,00 232,25 257,00 269,50 260,63 252,50 222,50 253,53
 tuczników  zł/dt 222,56 273,50 204,67 242,00 251,50 253,50 247,50 212,00 238,40
 Inne pasze:
 śruta sojowa  zł/dt 197,00 173,50 192,05 181,50 199,67 187,33 201,67 158,00 186,34
 śruta rzepakowa  zł/dt 144,73 120,40 132,40 121,00 143,67 133,33 115,67 122,67 129,23
 otręby pszenne  zł/dt 86,00 78,80 76,90 79,67 77,00 73,85 61,00 72,00 75,65
 otręby żytnie  zł/dt 68,00 65,50 66,11 64,50 67,00 65,50 55,25 62,50 64,30
 Nawozy mineralne:
 Mocznik (46%)  zł/dt 149,00 129,40 145,40 139,63 148,53 144,33 143,75 147,33 143,42
 Saletra amonowa (34%)  zł/dt 122,75 105,20 116,90 110,42 119,10 107,33 119,88 119,00 115,07
 Saletrzak (28%)  zł/dt 111,50 101,60 106,10 99,31 105,67 99,67 107,75 108,67 105,03
 Superfosfat  granulowany (18%)  zł/dt   93,50     96,00   87,50 91,00 92,00
 Superfosfat pylisty (18%)  zł/dt                  
 Sól potasowa (60%)  zł/dt 166,67 156,60 158,83 146,33 156,67 157,33 158,89 161,67 157,87
 Polifoska 8:24:24  zł/dt 165,00 169,60 169,75 170,67 180,67 165,00 186,00 173,67 172,54
 Polifoska 6:20:30  zł/dt 173,50 162,40 169,13 169,49 169,67 162,00 164,67 169,33 167,52
 Polifoska 4:12:32  zł/dt   139,50 161,00   160,00 165,00 160,00 166,00 158,58
 Amofoska 4:16:18  zł/dt 100,00 128,50 126,75 108,08 126,00 104,00 142,00 114,00 118,67
 Siarczan potasu  zł/dt 320,00 260,00 271,50 265,00     227,50 277,00 270,17
 Superfosfat wzmocniony (40%)  zł/dt 166,00 156,25 151,25 143,25 152,50 152,50 161,00 153,67 154,55
Usługi
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 1 godz. najmu pracownika zł/h 12,50 18,25 15,50 18,75 17,00 15,00 12,75 15,00 15,59
 Orka pługiem 3-skib; ciągnik do 60 KM zł/h 190,00 153,00 155,00 205,00     120,00   164,60
 Orka pługiem 3-skib; ciągnik pow. 60 KM zł/h 217,50 164,75 148,33 215,00 285,00 150,00 223,33 193,33 199,66
 Podorywka zł/h 172,80 118,33 135,00 175,00   145,00 140,00 145,00 147,30
 Kultywatorowanie zł/h 156,60 127,00 133,33 145,00 180,00 148,50 143,33 144,00 147,22
 Talerzowanie zł/h 205,07 139,25 164,00 167,50 220,00 160,00 193,00 169,67 177,31
 Bronowanie zł/h 172,80 126,25 120,00 140,00 180,00 126,50 121,50 125,00 139,01
 Agregat uprawowy zł/h 207,60 171,67 159,00 195,00 230,00 155,00 149,00 157,50 178,10
 Agregat uprawowo-siewny zł/h 253,80 152,50 195,00 210,00     200,00 221,67 205,49
 Siew siewnikiem zbożowym  zł/h   156,00 140,00 165,00   140,50 131,50 167,33 150,06
 Siew siewnikiem punktowym zł/h 120,00 186,00 155,00 153,33   120,00 192,33 180,00 158,10
 Sadzenie ziemniaków zł/h   167,25 155,50 185,00 275,00     115,67 179,68
 Roztrząsacz obornika+ładowacz zł/h 325,60 296,75 208,00 250,00 285,00   305,34 304,33 282,15
 Rozsiewacz wapna zł/h 181,67 119,00 125,00 136,67 160,00 140,00 173,92 133,33 146,20
 Opryskiwacz zawieszany zł/h 107,22 111,25 102,50 130,00     103,33 108,33 110,44
 Kosiarka rotacyjna zł/h 130,00 140,75 140,67 165,00   119,50 128,37 138,33 137,52
 Kosiarko-sieczkarnia zł/h   800,00 460,00 475,00 850,00 550,00 475,20 483,33 584,79
 Kombajn zbożowy zł/h 327,17 365,00 331,33 328,00 390,00 293,00 333,00 346,67 339,27
 Kombajn zbożowy-zbiór kukurydzy na ziarno zł/h 597,80 386,67 360,00 335,00 500,00   335,00 396,67 415,88
 Kombajn do ziemniaków zł/h 140,78 180,00 180,00       170,00 211,67 176,49
 Kombajn do buraków zł/h 129,60 422,00 425,00 596,67 450,00   175,00   366,38
 Prasa do słomy kostkująca wielkogabarytowa zł/h 170,00 173,33 165,00 260,00 300,00 150,00 150,67 165,50 191,81
 Prasa do słomy (zwijająca) zł/h 194,27 174,75 180,00 198,33 175,00 150,00 159,72 175,00 175,88
 Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 1 przyczepą zł/h 136,63 132,25 120,00 140,00 150,00 96,30 98,72 118,67 124,07
 Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 2 przyczepami zł/h 161,50 154,00 153,33 230,00 175,00 110,00 130,00 139,00 156,60
Pozostałe ceny                    
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Olej napędowy zł/l 4,19 4,09 4,13 3,85 4,21 4,10 4,37 4,11 4,13
 Cena sznurka do prasy kł. 34,50 39,00 40,75 32,33 38,00 38,33 39,25 40,00 37,77
 Cena siatki do prasy szt. 350,00   343,33 326,67 350,00 354,00 300,00 291,67 330,81
 Słoma żytnia zł/dt 14,50 18,20 23,56 26,50 15,00 21,00 20,00 23,67 20,30
 Słoma jęczmienna zł/dt 14,50 18,90 21,25 26,50 17,50 25,33 26,33 28,00 22,29
 Słoma pszenna zł/dt 15,00 19,60 20,83 35,00 17,50 25,00 25,27 25,00 22,90
 Siano łąkowe zł/dt 26,00 52,20 41,50 35,50 50,00 43,50 38,75 45,67 41,64
 Obornik zł/dt 10,00 9,30 13,00 13,00 7,00   8,00 11,67 10,28
 Wapno węglanowe (bez kosztów transportu) zł/dt   18,50 11,00 10,53     8,27 7,05 11,07
 Wapno tlenkowe (bez kosztów transportu) zł/dt   40,00     48,00     95,00 61,00
 Cielę 40 kg zł/szt. 687,50 870,00 778,75 750,00 800,00 716,67 783,33 950,00 792,03
 Młodzeż bydlęca 150 kg zł/szt. 1 450,00 1 450,00 1 625,00 1 550,00 2 000,00 1 500,00 1 450,00 1 600,00 1 578,13
 Jałówka hodowlana zł/szt. 4 500,00 4 615,00 5 000,00 6 100,00 5 250,00 5 000,00 4 583,33 5 933,33 5 122,71
 Loszka hodowlana zł/szt. 850,00 718,00 760,00 850,00 775,00 750,00 695,00 740,00 767,25
 Koszty wizyty weterynarza  zł/wizytę 55,00 71,25 93,33 145,00 75,00 69,26 69,50 83,33 82,71
 Inseminacja lochy (nasienie+usługa) 46,50 57,00 53,50 52,50 58,33 59,44 48,75 56,33 54,04
 Inseminacja krowy (nasienie+usługa) 80,00 78,00 87,25 95,00 85,00 78,88 72,50 79,33 81,99
 Krowa użytkowa zł/szt. 3 500,00 4 280,00 3 600,00 4 000,00 4 250,00 4 600,00 3 575,00 4 200,00 4 000,63
Jednostka zbożowa zł/dt 66,48 61,00 63,13 60,50 68,02 65,17 64,42 69,38 64,76
Mapa rejonów