NOTOWANIA CEN – Wielkopolska
kwiecień 2018 (19.04.2018)
Targowisko
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Żyto paszowe  zł/dt 56,67 53,50 54,00 58,33 56,55 55,81
   Pszenica paszowa  zł/dt 71,89 71,33 71,33 72,78 70,13 71,49
   Jęczmień paszowy  zł/dt 68,56 64,67 67,00 68,00 67,32 67,11
   Pszenżyto  zł/dt 64,78 60,67 56,50 63,00 63,56 61,70
   Mieszanka zbożowa  zł/dt 62,56 51,50 48,00 61,67 59,91 56,73
   Ziemniaki jadalne  zł/kg 0,95 0,83 0,78 0,89 18,80 4,45
   Marchew jadalna  zł/kg 1,70 1,70 1,68 2,30 1,84 1,85
   Pietruszka korzeń  zł/kg 4,36 3,10 4,29 5,92 5,51 4,63
   Buraczki czerwone  zł/kg 1,50 1,70 1,53 1,99 2,42 1,83
   Seler  zł/kg 4,51 2,97 3,31 5,33 4,89 4,20
   Por zł/kg 4,44 4,50 3,12 7,06 4,96 4,81
   Pomidory zł/kg 8,41   10,00 8,29 8,33 8,76
   Ogórki zł/kg 8,25     7,63 5,50 7,13
   Prosię (15 kg) zł/szt. 163,75 135,00 165,00 180,00 156,67 160,08
   Cielę (40 kg) zł/szt. 800,00   750,00 800,00 941,67 822,92
   Krowy zł/szt. 3000,00     3500,00 3766,67 3422,22
   Jaja zł/szt. 0,80 0,70 0,74 0,70 0,77 0,74
   Ziemniaki jadalne wczesne zł/dt         350,00 350,00
   Kapusta biała zł/kg 1,37 1,43 0,76 1,79 2,02 1,47
   Jabłka deserowe zł/kg 3,29 3,88 3,29 2,92 3,25 3,32
   Pomidory - malinówka zł/kg     13,49     13,49
   Ogórki -  długie zł/kg     4,50     4,50
Przedsiębiorstwa zbożowo-młynarskie i zakłady przetwórcze      
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Żyto konsumpcyjne  zł/dt 57,50 57,50 62,06 57,94 57,42 58,48
   Pszenica konsumpcyjna  zł/dt 67,17 67,00 69,23 68,86 69,33 68,32
   Jęczmień konsumpcyjny  zł/dt 65,67 60,00 62,78 62,23 67,33 63,60
   Pszenica paszowa  zł/dt 65,30 66,00 69,46 66,87 67,00 66,93
   Żyto paszowe  zł/dt 54,43 55,50 59,44 54,57 54,50 55,69
   Jęczmień paszowy  zł/dt 63,83 62,50 63,95 64,74 62,50 63,50
   Pszenżyto  zł/dt 61,63 61,25 65,28 60,75 68,00 63,38
   Owies  zł/dt 53,65 55,00 51,58 54,08 53,00 53,46
   Kukurydza na ziarno  zł/dt 66,00 55,00 65,73 65,00 53,50 61,05
   Łubin słodki  zł/dt 82,00         82,00
Owoce i warzywa (sprzedaż hurtowa przez rolnika)        
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Jabłka deserowe  zł/kg 2,43 3,69 2,45 2,80 2,95 2,86
   Papryka czerwona  zł/kg 12,00     7,20 8,00 9,07
   Papryka zielona  zł/kg       6,90 8,00 7,45
   Marchew jadalna  zł/kg   1,60 1,18 1,75 1,53 1,51
   Pietruszka- korzeń  zł/kg   3,00 4,00 6,20 7,00 5,05
   Buraczki czerwone  zł/kg     0,80 1,20 1,35 1,12
   Seler  zł/kg 5,00   1,85 3,00 3,00 3,21
   Por  zł/kg   3,00 2,75 5,20 2,28 3,31
   Cebula  zł/kg 1,63 1,83 0,60 1,70 2,20 1,59
   Kapusta biała  zł/kg   1,25 0,30 0,55   0,70
   Ziemniaki jadalne  zł/dt 56,80 31,50 38,50 60,00   46,70
   Jabłka do przetwórstwa zł/dt     90,00     90,00
   Ogórki spod osłon zł/dt     390,00 680,00 500,00 523,33
   Pomidory spod osłon zł/dt     1478,00 850,00   1164,00
   Kapusta biała wczesna zł/dt     350,00     350,00
   Ogórki spod osłon - długie zł/dt     370,00     370,00
   Pomidory spod osłon - malinowe zł/dt     1666,00     1666,00
Małe ubojnie i przetwórnie – dzienny ubój do 400 szt.          
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg 4,40 4,37 4,31 4,35 4,28 4,34
   Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg 3,05 2,88 2,87 3,04 3,00 2,97
   Żywiec wołowy kategoria A zł/kg 7,24 7,62 7,49 7,20 7,65 7,44
   Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg 4,59 5,50 4,27 5,09 4,98 4,89
Duże zakłady przetwórcze – dzienny ubój powyżej 400 szt.        
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg 4,28 4,37       4,33
   Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg   3,00       3,00
   Żywiec wołowy kategoria A zł/kg 7,70 7,80       7,75
   Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg   3,88       3,88
Mleko                   
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Mleko - średnia cena w kl.extra zł/l 1,40 1,36 1,36 1,35 1,44 1,38
Prywatni oferenci              
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Prowit LP  zł/dt   230,00 245,00 240,25 252,50 241,94
   Prowit T  zł/dt   232,17 231,50 217,89 134,00 203,89
   Mieszanka PW  zł/dt 149,47 151,90 128,80 139,81 162,33 146,46
   Mieszanka PT-1  zł/dt 123,50 157,30 119,67 132,87 151,33 136,93
   Mieszanka PT-2  zł/dt 119,28 134,00 116,17 128,22 135,67 126,67
   Mieszanka L  zł/dt 139,77 135,25 124,50 133,23 142,00 134,95
   Mieszanka CJ  zł/dt 157,22 153,88 151,80 165,40 183,75 162,41
   Mieszanka B  zł/dt 114,83 114,33 120,67 108,80 135,00 118,73
Koncentraty 10% dla:  
   loch  zł/dt 233,75 245,70 229,40 243,95 240,00 238,56
   prosiąt  zł/dt 273,00 281,38 269,00 276,95 256,00 271,27
   warchlaków  zł/dt 266,83 255,75 251,33 255,88 271,50 260,26
   tuczników  zł/dt 243,83 248,00 243,75 239,96 266,50 248,41
Koncentraty 15% dla:  
   loch  zł/dt 229,50 236,75     260,00 242,08
   prosiąt  zł/dt 273,50 281,33       277,42
   warchlaków  zł/dt 263,67 259,67 252,00     258,44
   tuczników  zł/dt 264,67 251,75 248,00   236,00 250,10
Koncentraty 20% dla:  
   loch  zł/dt 242,64 240,00 239,30 236,08 260,00 243,60
   prosiąt  zł/dt 281,30 276,80 258,38 269,87 276,25 272,52
   warchlaków  zł/dt 281,42 263,04 239,25 239,19 280,00 260,58
   tuczników  zł/dt 242,67 236,00 239,25 234,31 262,50 242,95
Inne pasze:  
   śruta sojowa  zł/dt 186,00 194,25 189,79 185,55 191,25 189,37
   śruta rzepakowa  zł/dt 118,80 119,50 114,64 117,28 116,80 117,40
   otręby pszenne  zł/dt 61,85 59,30 58,60 70,53 58,20 61,70
   otręby żytnie  zł/dt 53,00 53,50 54,67 63,50 45,50 54,03
Nawozy mineralne:  
   Mocznik (46%)  zł/dt 136,70 140,18 139,71 139,45 138,80 138,97
   Saletra amonowa (34%)  zł/dt 114,07 118,58 117,42 114,21 120,80 117,02
   Saletrzak (28%)  zł/dt 101,13 104,00 102,75 102,23 107,40 103,50
   Superfosfat  granulowany (18%)  zł/dt   119,17 72,00 74,00 90,00 88,79
   Sól potasowa (60%)  zł/dt 138,44 146,13 138,33 143,18 144,40 142,10
   Polifoska 8:24:24  zł/dt 157,83 162,25 160,13 156,83 166,67 160,74
   Polifoska 6:20:30  zł/dt 151,72 158,33 154,25 156,56 157,60 155,69
   Polifoska 4 : 12 : 32  zł/dt 145,88 150,00 148,50 152,00 152,33 149,74
   Amofoska  4:16:18  zł/dt 102,50 116,75 129,50 103,17 117,00 113,78
   Siarczan potasu  zł/dt 232,73 272,50 253,33 285,00   260,89
   Superfosfat wzmocniony (40%)  zł/dt 142,10 138,00 142,50 142,67 142,75 141,60
Usługi              
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   1 godz. najmu pracownika zł/h 11,88 12,30 11,44 11,00 14,00 12,12
   Orka pługiem 3-skib; ciągnik do 60 KM zł/h 120,00 140,00   162,50 152,25 143,69
   Orka pługiem 3-skib; ciągnik pow. 60 KM zł/h 213,75 175,00 198,75 175,00 164,75 185,45
   Podorywka zł/h 130,00 133,33 130,34 142,33 121,67 131,53
   Kultywatorowanie zł/h 145,00 131,40 131,67 138,00 128,75 134,96
   Talerzowanie zł/h 201,00 176,00 166,50 159,91 134,75 167,63
   Bronowanie zł/h 117,50 115,00 123,00 132,70 127,25 123,09
   Agregat uprawowy zł/h 161,67 150,00 162,53 154,83 170,00 159,81
   Agregat uprawowo-siewny zł/h 195,00 195,00   143,67 140,00 168,42
   Siew siewnikiem zbożowym  zł/h 127,50 142,50 150,00 125,00 146,67 138,33
   Siew siewnikiem punktowym zł/h 165,00 182,50 183,75 126,00 178,50 167,15
   Sadzenie ziemniaków zł/h 100,00 200,00   108,00 166,33 143,58
   Roztrząsacz obornika+ładowacz zł/h 282,40 240,00 298,41 256,80 293,75 274,27
   Rozsiewacz wapna zł/h 158,75 104,00 146,75 153,05 114,00 135,31
   Opryskiwacz zawieszany zł/h 69,00 96,67 105,00 95,00 111,25 95,38
   Kosiarka rotacyjna zł/h 158,33 128,33 132,21 140,83 120,25 135,99
   Kosiarko-sieczkarnia zł/h 710,00 456,67 478,13 296,67 300,00 448,29
   Kombajn zbożowy zł/h 331,25 323,25 336,70 317,57 321,25 326,00
   Kombajn zbożowy-zbiór kukurydzy na ziarno zł/h 366,67 352,00 337,87 550,00 316,67 384,64
   Kombajn do ziemniaków zł/h 90,00 180,00 170,00 144,93 175,00 151,99
   Kombajn do buraków zł/h 800,00 188,33 172,80 129,60 633,33 384,81
   Prasa do słomy kostkująca wielkogabarytowa zł/h 135,00 150,25 164,67 159,25 162,25 154,28
   Prasa do słomy (zwijająca) zł/h 246,25 170,00 183,39 177,58 167,25 188,90
   Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 1 przyczepą zł/h 103,33 115,00 101,48 98,50 124,75 108,61
   Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 2 przyczepami zł/h 130,00 138,00 139,55 117,08 140,25 132,98
Pozostałe ceny              
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Olej napędowy zł/l 4,64 4,66 4,52 4,74 4,61 4,63
   Cena sznurka do prasy kł. 34,80 36,70 36,38 34,80 35,75 35,69
   Cena siatki do prasy szt. 356,67 345,00 177,00 350,00   307,17
   Słoma żytnia zł/dt 21,00 16,44 18,74 16,56 14,28 17,40
   Słoma jęczmienna zł/dt 23,75 20,13 23,35 16,56 34,76 23,71
   Słoma pszenna zł/dt 23,00 19,38 22,81 16,89 15,04 19,42
   Siano łąkowe zł/dt 41,50 34,05 35,77 26,67 33,00 34,20
   Obornik zł/dt 10,67 9,33 8,47 12,50 10,50 10,29
   Wapno węglanowe (bez kosztów transportu) zł/dt 10,88 9,88 7,49     9,41
   Wapno tlenkowe (bez kosztów transportu) zł/dt 9,85 12,00 7,45   11,50 10,20
   Cielę 40 kg zł/szt. 760,00 857,50 795,00 775,00 920,00 821,50
   Młodzeż bydlęca 150 kg zł/szt. 1866,67 1550,00 1560,00 1537,50 1915,00 1685,83
   Jałówka hodowlana zł/szt. 5230,00 4935,00 4510,00 4376,67 4936,00 4797,53
   Loszka hodowlana zł/szt. 785,00 745,00 676,40 720,28 734,00 732,14
   Koszty wizyty weterynarza  zł/wizytę 65,88 78,00 69,73 56,94 67,75 67,66
   Inseminacja lochy (nasienie+usługa) 56,00 51,90 48,73 48,22 50,20 51,01
   Inseminacja krowy (nasienie+usługa) 77,08 76,20 70,53 66,11 121,00 82,18
   Krowa użytkowa zł/szt 4260,00 3465,00 3862,67 3500,00 4140,00 3845,53