NOTOWANIA CEN – Wielkopolska
marzec 2018 (21.03.2018)
Targowisko
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Żyto paszowe  zł/dt 55,67 53,50 54,00 57,33 56,55 55,41
   Pszenica paszowa  zł/dt 71,44 71,17 71,33 72,11 70,78 71,37
   Jęczmień paszowy  zł/dt 68,22 64,50 67,00 66,22 67,32 66,65
   Pszenżyto  zł/dt 64,44 60,33 56,50 63,39 62,11 61,35
   Mieszanka zbożowa  zł/dt 62,22 51,50 48,00 61,67 59,91 56,66
   Ziemniaki jadalne  zł/kg 0,91 0,90 0,78 0,89 0,90 0,90
   Marchew jadalna  zł/kg 1,53 1,70 1,68 1,90 1,80 1,72
   Pietruszka korzeń  zł/kg 4,39 3,27 4,29 5,10 4,69 4,35
   Buraczki czerwone  zł/kg 1,54 1,57 1,53 2,05 2,40 1,82
   Seler  zł/kg 4,09 2,90 3,31 5,00 4,52 3,96
   Por  zł/kg 4,42 5,50 3,12 5,73 4,37 4,63
   Pomidory  zł/kg 7,56 8,00 10,00 11,50 9,33 9,28
   Ogórki  zł/kg 8,00 5,00   10,25 6,50 7,44
   Prosię (15 kg) zł/szt. 158,33 135,00 165,00 180,00 155,00 158,67
   Cielę (40kg) zł/szt. 773,33   750,00 800,00 941,67 816,25
   Krowy zł/szt. 3833,33     3500,00 3766,67 3700,00
   Jaja zł/szt. 0,77 0,72 0,74 0,72 0,79 0,75
   Ziemniaki jadalne wczesne zł/dt            
   Kapusta biała  zł/kg 1,35 1,00 0,76 1,24 1,26 1,12
   Jabłka deserowe  zł/kg 3,68 3,17 3,29 2,95 3,21 3,26
   Truskawki  zł/kg            
 Pomidory malinowe  zł/kg     22,00     22,00
   Ogórki -  długie  zł/kg     5,50     5,50
 Cebula  zł/kg       2,00   2,00
   Gruszki  zł/kg       3,00   3,00
Przedsiębiorstwa zbożowo-młynarskie i zakłady przetwórcze      
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Żyto konsumpcyjne  zł/dt 56,83 57,50 62,06 57,99 58,31 58,54
   Pszenica konsumpcyjna  zł/dt 68,33 67,00 69,23 68,68 69,12 68,47
   Jęczmień konsumpcyjny  zł/dt 66,00 60,00 62,78 62,08 65,48 63,27
   Pszenica paszowa  zł/dt 66,05 67,25 69,46 66,07 65,71 66,91
   Żyto paszowe  zł/dt 53,93 55,50 59,44 53,21 54,17 55,25
   Jęczmień paszowy  zł/dt 65,30 63,25 63,95 63,51 59,86 63,17
   Pszenżyto  zł/dt 61,38 61,25 65,28 61,52 68,00 63,49
   Owies  zł/dt 55,15 55,00 51,58 52,00 53,00 53,35
   Kukurydza na ziarno  zł/dt 61,50 55,00 65,73 65,00 53,50 60,15
   Groch  zł/dt            
   Mak   zł/dt            
   Gryka  zł/dt            
   Łubin słodki  zł/dt 83,00         83,00
   Ziemniaki przemysłowe   zł/dt       20,46   20,46
Owoce i warzywa (sprzedaż hurtowa przez rolnika)        
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Jabłka deserowe  zł/kg 2,75 3,58 2,45 2,70 2,80 2,86
   Wiśnie  zł/kg            
   Truskawki  zł/kg            
   Pomidory gruntowe do przetwórstwa  zł/kg            
   Ogórki gruntowe  zł/kg            
   Papryka czerwona  zł/kg       8,50 9,00 8,75
   Papryka zielona  zł/kg       7,50 8,00 7,75
   Marchew jadalna  zł/kg 1,50 1,05 1,18 1,50 1,36 1,32
   Pietruszka- korzeń  zł/kg 3,00 3,50 4,00 4,40 4,73 3,93
   Buraczki czerwone  zł/kg 1,00 1,00 0,80 1,20 1,05 1,01
   Seler  zł/kg 3,00 1,80 1,85 2,80 2,57 2,40
   Por  zł/kg 1,00 2,50 2,75 4,40 2,69 2,67
   Cebula  zł/kg 1,44 1,50 0,60 1,70 1,47 1,34
   Kapusta biała  zł/kg   0,50 0,30 0,60   0,47
   Ziemniaki jadalne  zł/dt 57,28 40,25 38,50 65,00 44,17 49,04
   Jabłka do przetwórstwa  zł/dt   60,00 90,00     75,00
   Ogórki spod osłon  zł/dt     390,00 820,00 500,00 570,00
   Pomidory spod osłon  zł/dt     1478,00   1625,00 1551,50
   Kapusta biała wczesna  zł/dt     350,00     350,00
   Ogórki spod osłon - długie  zł/dt     370,00     370,00
   Pomidory spod osłon - malinowe  zł/dt     1666,00   1958,33 1812,17
Małe ubojnie i przetwórnie – dzienny ubój do 400 szt.          
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg 4,48 4,55 4,31 4,42 4,35 4,42
   Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg 3,03 2,96 2,87 3,14 3,02 3,00
   Żywiec wołowy kategoria A zł/kg 7,41 7,53 7,49 7,15 7,58 7,43
   Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg 5,25 5,00 4,27 5,19 5,19 4,98
Duże zakłady przetwórcze – dzienny ubój powyżej 400 szt.        
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg 3,99 4,35     4,92 4,42
   Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg 2,20 3,12       2,66
   Żywiec wołowy kategoria A zł/kg 7,85 7,85       7,85
   Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg 5,80 4,17       4,98
Mleko                   
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Mleko - średnia cena w kl.extra zł/l 1,36 1,33 1,36 1,42 1,46 1,39
Prywatni oferenci              
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Prowit LP  zł/dt 192,00 239,00 245,00 240,33 252,50 233,77
   Prowit T  zł/dt 181,00 227,50 231,50 217,36 134,00 198,27
   Mieszanka PW  zł/dt 137,67 134,50 128,80 140,99 103,26 129,04
   Mieszanka PT-1  zł/dt 116,40 161,33 119,67 131,37 149,00 135,55
   Mieszanka PT-2  zł/dt 113,13 138,05 116,17 128,96 136,25 126,51
   Mieszanka L  zł/dt 138,13 136,30 124,50 132,93 142,00 134,77
   Mieszanka CJ  zł/dt 146,07 154,42 151,80 166,12 179,40 159,56
   Mieszanka B  zł/dt 113,80 110,75 120,67 102,60 135,00 116,56
Koncentraty 10% dla:  
   loch  zł/dt 245,83 247,67 229,40 244,40 240,00 241,46
   prosiąt  zł/dt 268,67 274,33 269,00 276,50 256,00 268,90
   warchlaków  zł/dt 256,25 260,33 251,33 259,14 263,00 258,01
   tuczników  zł/dt 239,89 254,75 243,75 237,10 266,50 248,40
Koncentraty 15% dla:  
   loch  zł/dt 244,50 238,11     252,00 244,87
   prosiąt  zł/dt 271,50 275,50       273,50
   warchlaków  zł/dt 257,00 259,33 252,00     256,11
   tuczników  zł/dt 240,50 243,56 248,00   236,00 242,01
Koncentraty 20% dla:  
   loch  zł/dt 235,25 240,80 239,30 236,65 262,25 242,85
   prosiąt  zł/dt 273,83 272,75 258,38 279,09 270,60 270,93
   warchlaków  zł/dt 264,22 256,90 239,25 252,99 280,00 258,67
   tuczników  zł/dt 252,67 235,80 239,25 232,68 256,33 243,35
Inne pasze:  
   śruta sojowa  zł/dt 159,38 186,72 189,79 175,00 188,00 179,78
   śruta rzepakowa  zł/dt 116,75 115,17 114,64 110,50 109,67 113,34
   otręby pszenne  zł/dt 59,17 58,31 58,60 68,67 60,71 61,09
   otręby żytnie  zł/dt 55,00 51,25 54,67 66,00 45,50 54,48
Nawozy mineralne:  
   Mocznik (46%)  zł/dt 136,18 141,28 139,71 140,33 144,68 140,44
   Saletra amonowa (34%)  zł/dt 114,48 118,63 117,42 114,28 122,07 117,37
   Saletrzak (28%)  zł/dt 99,36 104,04 102,75 100,83 106,71 102,74
   Superfosfat  granulowany (18%)  zł/dt 75,00   72,00   90,00 79,00
   Superfosfat pylisty (18%)  zł/dt 70,00         70,00
   Sól potasowa (60%)  zł/dt 137,67 147,00 138,33 141,83 145,83 142,13
   Polifoska 8:24:24  zł/dt 155,22 165,17 160,13 158,67 168,00 161,44
   Polifoska 6:20:30  zł/dt 150,00 158,07 154,25 157,39 158,67 155,67
   Polifoska 4:12:32  zł/dt 131,50 151,83 148,50 154,00 151,67 147,50
   Amofoska 4:16:18  zł/dt 101,67 111,25 129,50 103,00 113,40 111,76
   Siarczan potasu  zł/dt 232,73 287,50 253,33 350,00   280,89
   Superfosfat wzmocniony (40%)  zł/dt 143,20 137,50 142,50 146,50 141,20 142,18
Usługi              
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   1 godz. najmu pracownika zł/h 11,67 11,56 11,44 10,50 13,83 11,80
   Orka pługiem 3-skib; ciągnik do 60 KM zł/h 120,00 140,00   162,50 159,83 145,58
   Orka pługiem 3-skib; ciągnik pow. 60 KM zł/h 213,75 175,00 198,75 175,00 162,80 185,06
   Podorywka zł/h 120,00 133,33 130,34 142,33 116,25 128,45
   Kultywatorowanie zł/h 140,00 131,40 131,67 138,00 127,00 133,61
   Talerzowanie zł/h 203,75 176,00 166,50 159,91 139,83 169,20
   Bronowanie zł/h 110,00 115,00 123,00 132,70 126,20 121,38
   Agregat uprawowy zł/h 125,00 150,00 162,53 154,83 167,25 151,92
   Agregat uprawowo-siewny zł/h 180,00 195,00   143,67 140,00 164,67
   Siew siewnikiem zbożowym  zł/h 105,00 142,50 150,00 125,00 150,40 134,58
   Siew siewnikiem punktowym zł/h 167,50 182,50 183,75 126,00 173,80 166,71
   Sadzenie ziemniaków zł/h 100,00 200,00   108,00 166,33 143,58
   Roztrząsacz obornika+ładowacz zł/h 284,25 240,00 298,41 258,50 277,00 271,63
   Rozsiewacz wapna zł/h 130,00 104,00 146,75 153,82 124,33 131,78
   Opryskiwacz zawieszany zł/h 70,00 96,67 105,00 95,00 111,25 95,58
   Kosiarka rotacyjna zł/h 147,50 128,33 132,21 140,83 115,20 132,82
   Kosiarko-sieczkarnia zł/h 500,00 456,67 478,13 296,67 300,00 406,29
   Kombajn zbożowy zł/h 310,00 323,25 336,70 317,57 317,00 320,90
   Kombajn zbożowy-zbiór kukurydzy na ziarno zł/h 375,00 352,00 337,87 550,00 316,67 386,31
   Kombajn do ziemniaków zł/h 90,00 180,00 170,00 144,93 175,00 151,99
   Kombajn do buraków zł/h 800,00 188,33 172,80 129,60 633,33 384,81
   Prasa do słomy kostkująca wielkogabarytowa zł/h 135,00 150,25 164,67 159,25 162,25 154,28
   Prasa do słomy (zwijająca) zł/h 210,00 170,00 183,39 177,58 163,80 180,96
   Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 1 przyczepą zł/h 87,50 115,00 101,48 98,50 121,80 104,86
   Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 2 przyczepami zł/h 120,00 138,00 139,55 117,08 137,20 130,37
Pozostałe ceny              
Wyszczególnienie jedno-
stka
Rejon
Konin
Rejon
Leszno
Rejon
Marszew
Rejon
Piła
Rejon
Poznań
ŚREDNIA
   Olej napędowy zł/l 4,52 4,56 4,52 4,58 4,54 4,54
   Cena sznurka do prasy kł. 36,33 36,63 36,38 34,80 38,29 36,49
   Cena siatki do prasy szt. 360,00 345,00   350,00   351,67
   Słoma żytnia zł/dt 23,33 17,47 18,74 16,56 15,49 18,32
   Słoma jęczmienna zł/dt 27,67 19,92 23,35 16,56 30,69 23,63
   Słoma pszenna zł/dt 24,00 19,17 22,81 16,89 16,46 19,87
   Siano łąkowe zł/dt 43,33 34,10 35,77 26,67 33,79 34,73
   Obornik zł/dt 11,00 9,33 8,47 12,50 11,92 10,64
   Wapno węglanowe (bez kosztów transportu) zł/dt 5,92 10,33 7,70     7,98
   Wapno tlenkowe (bez kosztów transportu) zł/dt 9,85 12,00 7,50     9,78
   Cielę 40 kg zł/szt. 733,33 851,67 795,00 775,00 990,00 829,00
   Młodzeż bydlęca 150 kg zł/szt. 2000,00 1575,00 1560,00   1760,00 1723,75
   Jałówka hodowlana zł/szt. 5600,00 4910,00 4510,00 4326,67 4925,71 4854,48
   Loszka hodowlana zł/szt. 825,00 750,00 676,40 741,67 758,57 750,33
   Koszty wizyty weterynarza  zł/wizytę 56,63 73,33 69,73 55,42 68,50 64,72
   Inseminacja lochy (nasienie+usługa) 56,67 51,73 48,73 52,87 52,93 52,59
   Inseminacja krowy (nasienie+usługa) 76,56 77,03 70,53 75,33 105,29 80,95
   Krowa użytkowa zł/szt. 4433,33 3436,67 3862,67 3566,67 4100,00 3879,87