NOTOWANIA CEN
 produktów rolniczych i środków do produkcji rolnej na terenie działania WODR Poznań 
grudzień 2016
Targowisko
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Żyto paszowe  zł/dt 52 49 50 55 63 54
   Pszenica paszowa  zł/dt   62 72 72 80 57
   Jęczmień paszowy  zł/dt 66 58 64 66 73 65
   Pszenżyto  zł/dt 64 59 59 65 70 63
   Mieszanka zbożowa  zł/dt 65 53 58 72 65 63
   Ziemniaki jadalne  zł/kg 0,92 0,54 0,89 0,93 0,93 0,84
   Marchew jadalna  zł/kg 1,80 1,40 1,61 1,87 2,42 1,82
   Pietruszka korzeń  zł/kg 4,20 2,94 3,36 4,11 5,86 4,09
   Buraczki czerwone  zł/kg 1,42 1,33 1,46 1,82 2,01 1,61
   Seler  zł/kg 4,26 2,92 3,54 4,34 5,11 4,03
   Por zł/kg 4,80 2,80 3,33 3,60 5,22 3,95
   Pomidory zł/kg 4,50 3,30       3,90
   Ogórki zł/kg 2,00 2,65       2,33
   Prosię (15 kg) zł/szt. 135 163   143 124 141,21
   Cielę (40 kg) zł/szt.   825,00   750 683 752,50
   Krowy zł/szt. 2 700         2 700,00
   Jaja zł/szt. 0,64 0,64 0,57 0,68 0,52 0,61
   Pomidor szklarniowy zł/kg   3,43 14,00 8,13 7,16   8,18
   Ogórki szklarniowe zł/kg   2,87 15,50 5,50 8,42 8,07
   Kapusta biała zł/kg 1,92 1,53 0,74 1,76 1,85   1,56
   Kapusta biała wczesna zł/kg              
   Jabłka deserowe zł/kg 2,20 2,36 2,27 2,61 2,42   2,37
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskie i Zakłady przetwórcze
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Żyto konsumpcyjne  zł/dt     52 53 55 53
   Pszenica konsumpcyjna  zł/dt 66 62 65 68 73 67
   Jęczmień konsumpcyjny  zł/dt     52 58 63 58
   Pszenica paszowa  zł/dt 62 60 64 64 69 64
   Żyto paszowe  zł/dt 48 47 49 49 53 49
   Jęczmień paszowy  zł/dt 54 55 55 55 61 56
   Pszenżyto  zł/dt 57 56 56 58 61 57
   Owies  zł/dt 50 58 52 50 57 53
   Kukurydza na ziarno  zł/dt 63 55 54   70 60
   Ziemniaki przemysłowe ('09)  zł/dt         24 24
   Buraki cukrowe ('09)  zł/dt         13,59 13,59
Owoce i warzywa (sprzedaż hurtowa przez rolnika)
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Jabłka deserowe  zł/kg 2,00 2,16 1,40 2,18 1,90 1,93
   Ogórki  zł/kg   2,15   6,00   4,08
   Papryka czerwona  zł/kg   4,60   8,50 6,20 6,43
   Papryka zielona  zł/kg   3,35   6,38 4,20 4,64
   Marchew jadalna  zł/kg 2,00 1,10 0,70 1,15 1,30 1,25
   Pietruszka - korzeń  zł/kg 4,00 2,17 1,40 3,23 4,20 3,00
   Buraczki czerwone  zł/kg   1,30 0,60 1,18 1,00 1,02
   Seler  zł/kg 4,00 2,07 1,40 2,20 3,75 2,68
   Por  zł/kg   2,00   1,65 2,50 2,05
   Cebula  zł/kg 1,35 1,63 0,40 1,17   1,14
   Kapusta biała  zł/kg   0,75 0,40 1,18 0,75 0,77
   Ziemniaki jadalne  zł/dt 73,50 63,50 40,00 62,50 60,00 59,90
   Jabłka do przetwórstwa zł/dt            
   Ogórki spod osłon zł/dt   350,00 1 300,00     825,00
   Pomidory spod osłon zł/dt   390,00 1 160,00     775,00
Małe ubojnie i przetwórnie - dzienny ubój do 400 szt.
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg 4,96 5,33 5,04 4,54 3,34 4,64
   Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg 3,51 3,13 2,64 3,14 2,48 2,98
   Żywiec wołowy kl. A zł/kg 7,34 6,86 7,13 7,32 7,13 7,16
   Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg 4,34 4,16 4,35 4,41 5,00 4,45
Duże Zakłady Przetwórcze - dzienny ubój powyżej 400 szt.
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg 4,81 5,15   5,07 3,60 4,66
   Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg 3,20 2,65     2,75 2,87
   Żywiec wołowy kl. A zł/kg 7,65 6,98   7,70   7,44
   Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg 4,15 3,50       3,83
Mleko     
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Mleko - średnia cena w kl.extra zł/l 1,16 1,00 1,16 1,13 1,14 1,12
Prywatni oferenci
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
Pasze:
   Prowit LP  zł/dt 250 245 245 250 240 246
   Prowit T  zł/dt 248 232 218 208 219 225
   Mieszanka PW  zł/dt 163 144 128 159 146 148
   Mieszanka PT-1  zł/dt 140 134 121 148 126 134
   Mieszanka PT-2  zł/dt 112 123 114 135 121 121
   Mieszanka L  zł/dt 134 128 119 144 134 132
   Mieszanka CJ  zł/dt 160 154 149 175 153 158
   Mieszanka B  zł/dt 116 123 114 135 118 121
Koncentraty 10%-owe dla:  
   loch  zł/dt 254 243 239 238 246 244
   prosiąt  zł/dt 300 286 278 287 295 289
   warchlaków  zł/dt 279 266 255 275 262 267
   tuczników  zł/dt 248 251 244 261 247 250
Koncentraty 20%-owe dla:    
   loch  zł/dt 257 241 243 262 236 248
   prosiąt  zł/dt 296 285 266 279 290 283
   warchlaków  zł/dt 269 253 255 269 257 261
   tuczników  zł/dt 269 239 231 255 243 247
Inne pasze:    
   śruta sojowa  zł/dt 188 209 198 197 199 198
   śruta rzepakowa  zł/dt 118 116 118 111 126 118
   otręby pszenne  zł/dt 58 59 56 59 68 60
   otręby żytnie  zł/dt 52 51 50 47 59 52
Nawozy mineralne:    
   Mocznik (46%)  zł/dt 135 141 129 143 156 141
   Saletra amonowa (34%)  zł/dt 104 120 108 124 131 117
   Saletrzak (28%)  zł/dt 83 108 103 118 118 106
   Superfosfat  granulowany (18%)  zł/dt     76 81   78
   Sól potasowa (60%)  zł/dt 152 160 144 157 169 156
   Polifoska 8:24:24  zł/dt 160 174 164 178 182 172
   Polifoska 6:20:30  zł/dt 161 179 159 172 181 170
   Polifoska 4 : 12 : 32  zł/dt 150 167 152 162 169   160
   Amofoska  4:16:18  zł/dt 127 131 139 123 127   129
   Siarczan potasu  zł/dt 252 248 257 281 308   269
   Superfosfat wzmocniony (40%)  zł/dt 150 147 142 150 158   149
Usługi
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   1 godz. najmu pracownika zł/h 10,67 10,25 9,59 11,57 9,13   10,24
   Orka pługiem 3-skib; ciągnik do 60 KM zł/h   135   140 162   145
   Orka pługiem 3-skib; ciągnik pow. 60 KM zł/h 250 170 198 165 180   192
   Podorywka zł/h 140 133 148 119 142   136
   Kultywatorowanie zł/h 145 137 130 118 138   133
   Talerzowanie zł/h 199 166 184 126 152   165
   Bronowanie zł/h 125 116 123 112 133   122
   Agregat uprawowy zł/h 175 146 167 137 153   156
   Siew siewnikiem zbożowym  zł/h 138 136 150 125 125   135
   Siew siewnikiem punktowym zł/h 148 151 179 143 131   150
   Sadzenie ziemniaków zł/h 140 195   130 108   143
   Roztrząsacz obornika+ładowacz zł/h 318 226 309 248 390   298
   Rozsiewacz wapna zł/h 162 98 186 111 153   142
   Opryskiwacz zawieszany zł/h 93 95 115 104 95   100
   Kosiarka rotacyjna zł/h 144 121 133 123 141   132
   Kosiarko-sieczkarnia zł/h 633 403 476 430 412   471
   Kombajn zbożowy zł/h 313 315 334 314 328   321
   Kombajn zbożowy-zbiór kukurydzy na ziarno zł/h 320 324 311 328 400   337
   Kombajn do ziemniaków zł/h 190 180 170 161 140   168
   Kombajn do buraków zł/h 188 190   610 130   279
   Kopaczka elewatorowa zł/h       105     105
   Prasa do słomy (kostkująca) zł/h 155 149 157 150 153   153
   Prasa do słomy (zwijająca) zł/h 160 164 200 166 177   173
   Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 1 przyczepą zł/h 108 102 103 114 99   105
   Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 2 przyczepami zł/h 130 126 150 134 116   131
Pozostałe ceny
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Olej napędowy zł/l 4,59 4,26 4,49 4,36 4,23   4,39
   Cena sznurka do prasy kł. 37 36 35 36 35   36
   Słoma żytnia zł/dt 20 16 19 16 16   17
   Słoma jęczmienna zł/dt 22 18 23 13 16   18
   Słoma pszenna zł/dt 22 18 22 14 17   19
   Siano łąkowe zł/dt 41 35 34 36 33   36
   Obornik zł/dt   9 9 10 11   9,73
   Wapno węglanowe zł/dt   10,43 7,12 28,50   15,3
   Wapno tlenkowe zł/dt   36,00 7,49 32,00   25,2
   Cielę 40 kg zł/szt. 778 822 726 873 723 784
   Młodzeż bydlęca 150 kg zł/szt. 1 650 1 550 1 429 1 667 1 850 1 629
   Jałówka hodowlana zł/szt. 4 525 4 553 4 140 4 383 4 680 4 456
   Loszka hodowlana zł/szt. 827 712 673 766 753 746
   Koszty wizyty weterynarza  zł/wizytę 53 62 73 64 54 61
   Inseminacja lochy (nasienie+usługa) 54 49 46 53 48 50
   Inseminacja krowy (nasienie+usługa) 68 70 64 68 72 69
   Krowa użytkowa zł/szt. 2 800 3 200 3 252 3 671 3 339 3 253
1) obejmuje powiaty: Gniezno, Koło, Konin, Słupca, Turek, Września
2) obejmuje powiaty: Gostyń, Jarocin, Kościan, Leszno, Rawicz, Śrem
3) obejmuje powiaty:  Kalisz, Kępno, Krotoszyn, Ostrów, Ostrzeszów, Pleszew
4) obejmuje powiaty: Grodzisk Wlkp., Międzychód, Nowy Tomyśl, Poznań, Szamotuły, Środa, Wolsztyn
5) obejmuje powiaty: Chodzież, Czarnków, Oborniki, Piła, Wągrowiec, Złotów