NOTOWANIA CEN – Wielkopolska
marzec 2019 (22.03.2019)
Targowisko
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
  Żyto paszowe  zł/dt 68,00 zł 69,64 zł 77,00 zł 68,00 zł 71,00 zł 63,73 zł 66,00 zł 62,00 zł 68,17 zł
  Pszenica paszowa  zł/dt 100,00 zł 88,45 zł 91,50 zł 82,00 zł 84,00 zł 80,13 zł 85,50 zł 80,00 zł 86,45 zł
  Jęczmień paszowy  zł/dt 100,00 zł 82,85 zł 93,50 zł 80,00 zł 73,00 zł 73,53 zł 78,50 zł 75,00 zł 82,05 zł
  Pszenżyto  zł/dt 90,00 zł 79,32 zł 88,50 zł 70,00 zł 76,00 zł 68,07 zł 77,00 zł 65,00 zł 76,74 zł
  Mieszanka zbożowa  zł/dt 85,00 zł 72,19 zł 88,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 67,33 zł 78,50 zł 65,00 zł 74,50 zł
  Ziemniaki jadalne  zł/kg 1,70 zł 1,27 zł 1,28 zł 1,50 zł 1,25 zł 1,11 zł 1,49 zł 1,50 zł 1,39 zł
  Marchew jadalna  zł/kg 2,88 zł 2,26 zł 2,20 zł 2,80 zł 3,25 zł 2,23 zł 2,55 zł 3,00 zł 2,65 zł
  Pietruszka korzeń  zł/kg 13,00 zł 7,74 zł 9,78 zł 3,75 zł 8,25 zł 6,27 zł 9,13 zł 10,50 zł 8,55 zł
  Buraczki czerwone  zł/kg 2,50 zł 2,27 zł 2,00 zł 2,40 zł 3,25 zł 2,07 zł 1,65 zł 2,25 zł 2,30 zł
  Seler  zł/kg 6,75 zł 4,39 zł 3,68 zł 3,25 zł 5,25 zł 4,44 zł 4,50 zł 6,50 zł 4,84 zł
  Por zł/kg 8,00 zł 5,44 zł 6,18 zł 2,90 zł 6,75 zł 5,22 zł 4,33 zł 10,50 zł 6,16 zł
  Pomidory zł/kg 14,00 zł 8,50 zł 9,90 zł 9,75 zł   6,10 zł   14,00 zł 10,38 zł
  Ogórki zł/kg 10,00 zł 5,13 zł             7,56 zł
  Prosię (15 kg) zł/szt.   122,50 zł         125,00 zł   123,75 zł
  Cielę (40kg) zł/szt.   927,78 zł       695,00 zł     811,39 zł
  Krowy zł/szt.   3 766,67 zł             3 766,67 zł
  Jaja zł/szt. 0,70 zł 0,65 zł 0,70 zł   0,70 zł 0,80 zł 0,77 zł 0,68 zł 0,71 zł
  Ziemniaki jadalne wczesne zł/dt                  
  Kapusta biała zł/kg 2,00 zł 2,52 zł 2,43 zł 1,35 zł 3,00 zł 2,40 zł 2,45 zł 2,25 zł 2,30 zł
  Jabłka deserowe zł/kg 2,10 zł 2,10 zł 1,68 zł 2,10 zł 2,50 zł 2,31 zł 2,20 zł 2,00 zł 2,12 zł
  Truskawki zł/kg                  
  Pomidory spod osłon - malinowe zł/kg 18,80 zł     17,50 zł 15,00 zł   23,00 zł   18,58 zł
  Ogórki spod osłon - długie zł/kg 8,50 zł   10,55 zł 7,75 zł 10,00 zł   8,67 zł   9,09 zł
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskie i Zakłady przetwórcze
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
  Żyto konsumpcyjne  zł/dt 71,81 zł 69,75 zł 59,00 zł 65,00 zł 73,85 zł 65,65 zł 65,14 zł 72,67 zł 67,86 zł
  Pszenica konsumpcyjna  zł/dt 85,49 zł 84,75 zł 77,00 zł 78,00 zł 85,18 zł 80,95 zł 82,51 zł 87,33 zł 82,65 zł
  Jęczmień konsumpcyjny  zł/dt 81,00 zł 80,00 zł 69,00 zł 72,00 zł 78,50 zł 75,15 zł 77,09 zł 86,00 zł 77,34 zł
  Pszenica paszowa  zł/dt 82,81 zł 78,88 zł 76,67 zł 75,00 zł 82,90 zł 72,83 zł 83,13 zł 84,50 zł 79,59 zł
  Żyto paszowe  zł/dt 68,19 zł 65,88 zł 66,33 zł 61,50 zł 71,77 zł 63,75 zł 65,10 zł 70,50 zł 66,63 zł
  Jęczmień paszowy  zł/dt 78,50 zł 76,13 zł 75,67 zł 70,50 zł 77,63 zł 70,00 zł 76,06 zł 82,50 zł 75,87 zł
  Pszenżyto  zł/dt 77,97 zł 73,50 zł 72,67 zł 76,00 zł 77,32 zł 68,42 zł 74,61 zł 81,00 zł 75,19 zł
  Owies  zł/dt 66,53 zł 62,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 75,70 zł 66,00 zł 60,00 zł   65,75 zł
  Kukurydza na ziarno  zł/dt 71,00 zł 61,75 zł 70,00 zł 72,00 zł 73,10 zł   67,50 zł   69,23 zł
  Groch  zł/dt   110,00 zł   88,00 zł         99,00 zł
  Mak   zł/dt   130,00 zł             130,00 zł
  Gryka  zł/dt   86,00 zł             86,00 zł
  Łubin słodki  zł/dt   86,00 zł   100,00 zł 100,00 zł       95,33 zł
  Ziemniaki przemysłowe   zł/dt   27,00 zł   80,00 zł         53,50 zł
Owoce i warzywa (sprzedaż hurtowa przez rolnika)
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
  Jabłka deserowe  zł/kg 1,70 zł 2,07 zł 1,70 zł 2,01 zł   2,32 zł 1,00 zł 1,47 zł 1,75 zł
  Wiśnie  zł/kg                  
  Truskawki  zł/kg                  
  Pomidory gruntowe do przetwórstwa  zł/kg                  
  Ogórki gruntowe  zł/kg                  
  Papryka czerwona  zł/kg 11,00 zł 11,00 zł             11,00 zł
  Papryka zielona  zł/kg 9,60 zł 6,85 zł             8,23 zł
  Marchew jadalna  zł/kg 1,90 zł 1,93 zł 1,80 zł 1,59 zł     1,80 zł   1,80 zł
  Pietruszka- korzeń  zł/kg 8,40 zł 7,68 zł 8,00 zł 6,76 zł     8,50 zł   7,87 zł
  Buraczki czerwone  zł/kg 1,20 zł 1,80 zł 1,20 zł 1,60 zł     0,80 zł   1,32 zł
  Seler  zł/kg 3,20 zł 3,01 zł 2,60 zł 3,03 zł     2,50 zł   2,87 zł
  Por  zł/kg 6,20 zł 2,58 zł 4,00 zł 6,27 zł     3,50 zł   4,51 zł
  Cebula  zł/kg 2,60 zł 2,09 zł 2,00 zł 1,70 zł   0,80 zł 2,40 zł   1,93 zł
  Kapusta biała  zł/kg 2,00 zł 1,73 zł 2,00 zł 1,67 zł   1,65 zł 1,90 zł   1,82 zł
  Ziemniaki jadalne  zł/dt 110,00 zł 116,88 zł 110,00 zł 70,97 zł 60,00 zł 58,00 zł 103,00 zł   89,83 zł
  Jabłka do przetwórstwa zł/dt   140,00 zł   186,00 zł   36,00 zł     120,67 zł
  Ogórki spod osłon zł/dt 1 000,00 zł 762,50 zł         630,00 zł   797,50 zł
  Pomidory spod osłon zł/dt 1 600,00 zł 420,00 zł         1 600,00 zł   1 206,67 zł
  Kapusta biała wczesna zł/dt                  
  Ogórki spod osłon - długie zł/dt             700,00 zł   700,00 zł
  Pomidory spod osłon - malinowe zł/dt             1 700,00 zł   1 700,00 zł
Małe ubojnie i przetwórnie – dzienny ubój do 400 szt.
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
  Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg 4,15 zł 4,02 zł 4,12 zł 3,98 zł 4,36 zł 3,86 zł 4,19 zł 4,12 zł 4,10 zł
  Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg 2,84 zł 2,69 zł 2,54 zł   2,92 zł 2,72 zł 2,58 zł 2,67 zł 2,71 zł
  Żywiec wołowy kategoria A zł/kg 7,23 zł 7,30 zł 7,35 zł 5,30 zł 7,11 zł 7,55 zł 7,35 zł 7,33 zł 7,06 zł
  Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg 4,77 zł 4,44 zł 5,18 zł   5,18 zł 4,99 zł 5,50 zł 4,60 zł 4,95 zł
Duże zakłady przetwórcze – dzienny ubój powyżej 400 szt.
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
  Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg   4,00 zł 4,15 zł 3,95 zł 3,95 zł   4,00 zł   4,01 zł
  Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg   2,50 zł 2,62 zł   2,80 zł   2,50 zł   2,61 zł
  Żywiec wołowy kategoria A zł/kg   6,20 zł 7,80 zł   7,03 zł   6,80 zł   6,96 zł
  Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg   4,28 zł 4,80 zł   5,30 zł   2,60 zł   4,25 zł
Mleko
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
  Mleko - średnia cena w kl.extra zł/l 1,37 zł 1,39 zł 1,38 zł 1,33 zł 1,38 zł 1,35 zł 1,39 zł 1,40 zł 1,37 zł
Prywatni oferenci
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
  Prowit LP  zł/dt 244,00 zł 258,33 zł 221,50 zł 272,00 zł   157,50 zł 246,00 zł 244,00 zł 234,76 zł
  Prowit T  zł/dt 220,94 zł 208,80 zł 240,33 zł 256,00 zł 133,00 zł 169,50 zł 230,00 zł 234,00 zł 211,57 zł
  Mieszanka PW  zł/dt 145,33 zł 157,19 zł 144,00 zł 141,50 zł 140,00 zł 149,52 zł 140,00 zł 143,00 zł 145,07 zł
  Mieszanka PT-1  zł/dt 146,84 zł 139,68 zł 129,33 zł 135,00 zł 124,00 zł 135,90 zł 128,50 zł 127,00 zł 133,28 zł
  Mieszanka PT-2  zł/dt 140,10 zł 132,81 zł 121,00 zł 130,00 zł 120,00 zł 128,22 zł 122,25 zł 124,00 zł 127,30 zł
  Mieszanka L  zł/dt 138,58 zł 148,18 zł 129,50 zł 150,50 zł 131,75 zł 147,05 zł 132,00 zł 130,00 zł 138,44 zł
  Mieszanka CJ  zł/dt 178,91 zł 181,84 zł 148,00 zł 165,00 zł 138,50 zł 173,25 zł 167,33 zł 147,00 zł 162,48 zł
  Mieszanka B  zł/dt 113,40 zł 136,75 zł 127,33 zł   134,50 zł 144,92 zł 127,50 zł 121,00 zł 129,34 zł
 Koncentraty 10% dla:                  
  loch  zł/dt 241,50 zł 249,37 zł 241,33 zł 234,00 zł 235,00 zł 218,83 zł 231,25 zł 241,33 zł 236,58 zł
  prosiąt  zł/dt 253,00 zł 265,36 zł 274,33 zł 280,00 zł 358,50 zł 257,92 zł 279,00 zł 271,00 zł 279,89 zł
  warchlaków  zł/dt 255,78 zł 271,61 zł 246,00 zł 265,00 zł 266,00 zł 267,00 zł 253,67 zł 256,00 zł 260,13 zł
  tuczników  zł/dt 239,76 zł 261,62 zł 240,33 zł 242,50 zł 235,00 zł 230,67 zł 249,00 zł 242,67 zł 242,69 zł
 Koncentraty 15% dla:              
  loch  zł/dt 267,00 zł 250,23 zł 233,00 zł 238,00 zł   232,00 zł     244,05 zł
  prosiąt  zł/dt   284,46 zł 281,50 zł 280,00 zł   277,00 zł     280,74 zł
  warchlaków  zł/dt   274,32 zł 250,50 zł 245,00 zł   261,50 zł 256,00 zł   257,46 zł
  tuczników  zł/dt 213,58 zł 250,24 zł 261,33 zł 219,00 zł   251,00 zł 256,00 zł 234,00 zł 240,74 zł
 Koncentraty 20% dla:              
  loch  zł/dt 249,93 zł 260,94 zł 226,33 zł 247,00 zł 221,50 zł 233,50 zł 246,13 zł 228,00 zł 239,17 zł
  prosiąt  zł/dt 281,60 zł 292,74 zł 262,50 zł 288,67 zł 269,00 zł 230,22 zł 269,33 zł   270,58 zł
  warchlaków  zł/dt 243,89 zł 268,46 zł 241,00 zł 258,00 zł 255,50 zł 259,67 zł 248,67 zł 232,00 zł 250,90 zł
  tuczników  zł/dt 217,34 zł 262,41 zł 229,00 zł 243,00 zł 245,00 zł 218,28 zł 237,33 zł 212,00 zł 233,04 zł
 Inne pasze:                  
  śruta sojowa  zł/dt 179,67 zł 190,04 zł 190,38 zł 182,00 zł 183,97 zł 178,89 zł 180,50 zł 152,67 zł 179,76 zł
  śruta rzepakowa  zł/dt 122,00 zł 130,83 zł 124,75 zł 122,00 zł 129,53 zł 128,33 zł 122,67 zł 109,33 zł 123,68 zł
  otręby pszenne  zł/dt 84,33 zł 81,93 zł 65,49 zł 77,62 zł 84,33 zł 74,00 zł 73,67 zł 76,67 zł 77,26 zł
  otręby żytnie  zł/dt 68,00 zł 64,00 zł 52,58 zł 65,00 zł 79,00 zł 60,17 zł 62,75 zł 66,00 zł 64,69 zł
 Nawozy mineralne:                  
  Mocznik (46%)  zł/dt 161,33 zł 150,60 zł 160,08 zł 162,50 zł 156,13 zł 155,19 zł 162,50 zł 169,33 zł 159,71 zł
  Saletra amonowa (34%)  zł/dt 126,50 zł 122,10 zł 128,25 zł 126,91 zł 126,00 zł 128,84 zł 126,75 zł 134,00 zł 127,42 zł
  Saletrzak (28%)  zł/dt 120,25 zł 113,70 zł 120,63 zł 108,25 zł 115,75 zł 117,15 zł 114,50 zł 122,00 zł 116,53 zł
  Superfosfat  granulowany (18%)  zł/dt   90,33 zł 89,00 zł     78,00 zł 86,00 zł   85,83 zł
  Superfosfat pylisty (18%)  zł/dt   85,00 zł             85,00 zł
  Sól potasowa (60%)  zł/dt 145,50 zł 148,36 zł 157,33 zł 144,00 zł 144,25 zł 152,39 zł 152,13 zł 157,00 zł 150,12 zł
  Polifoska 8:24:24  zł/dt 167,50 zł 166,33 zł 172,19 zł 162,25 zł 174,50 zł 172,89 zł 183,50 zł 184,50 zł 172,96 zł
  Polifoska 6:20:30  zł/dt 171,25 zł 157,13 zł 168,88 zł 163,25 zł 171,00 zł 172,11 zł 170,00 zł 179,00 zł 169,08 zł
  Polifoska 4 : 12 : 32  zł/dt   141,89 zł 161,25 zł     146,00 zł 171,00 zł   155,03 zł
  Amofoska  4:16:18  zł/dt 100,00 zł 119,22 zł 114,38 zł 93,05 zł 115,00 zł 103,58 zł 140,00 zł 117,00 zł 112,78 zł
  Siarczan potasu  zł/dt 280,00 zł 272,00 zł 248,00 zł 265,00 zł 131,50 zł 247,50 zł 243,00 zł 279,00 zł 245,75 zł
  Superfosfat wzmocniony (40%)  zł/dt 146,50 zł 155,44 zł 149,50 zł 143,00 zł 157,00 zł 153,25 zł 156,00 zł 159,50 zł 152,52 zł
Usługi
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
  1 godz. najmu pracownika zł/h 12,50 zł 16,38 zł 13,75 zł 16,67 zł 12,00 zł   11,13 zł 14,67 zł 13,87 zł
  Orka pługiem 3-skib; ciągnik do 60 KM zł/h 190,00 zł 155,50 zł 150,00 zł 142,50 zł   120,00 zł 120,00 zł   146,33 zł
  Orka pługiem 3-skib; ciągnik pow. 60 KM zł/h 185,00 zł 169,30 zł 173,33 zł 165,00 zł 250,00 zł 160,00 zł 202,50 zł 195,67 zł 187,60 zł
  Podorywka zł/h 140,00 zł 126,25 zł 140,00 zł 145,00 zł   130,00 zł 140,74 zł 139,50 zł 137,36 zł
  Kultywatorowanie zł/h   125,90 zł 129,25 zł 140,00 zł   137,87 zł 143,33 zł 144,00 zł 136,73 zł
  Talerzowanie zł/h 182,80 zł 145,60 zł 169,33 zł 155,00 zł 262,50 zł 153,33 zł 193,00 zł 162,40 zł 178,00 zł
  Bronowanie zł/h 140,40 zł 126,80 zł 116,67 zł 122,50 zł   117,50 zł 121,50 zł 120,00 zł 123,62 zł
  Agregat uprawowy zł/h 190,00 zł 176,88 zł 158,33 zł 167,50 zł   135,00 zł 145,94 zł 167,50 zł 163,02 zł
  Agregat uprawowo-siewny zł/h   165,00 zł 196,67 zł 140,00 zł   200,00 zł   250,00 zł 190,33 zł
  Siew siewnikiem zbożowym  zł/h   151,25 zł 163,00 zł 127,50 zł   122,50 zł 125,00 zł 149,33 zł 139,76 zł
  Siew siewnikiem punktowym zł/h 130,00 zł 180,30 zł 181,67 zł 148,00 zł 180,00 zł 185,00 zł 185,67 zł 172,50 zł 170,39 zł
  Sadzenie ziemniaków zł/h   153,80 zł 200,00 zł 100,00 zł   102,60 zł   90,90 zł 129,46 zł
  Roztrząsacz obornika+ładowacz zł/h 240,00 zł 288,50 zł 250,67 zł 201,00 zł 295,00 zł 150,00 zł 292,43 zł 277,00 zł 249,32 zł
  Rozsiewacz wapna zł/h 164,87 zł 127,20 zł 106,50 zł 110,00 zł 160,00 zł 145,00 zł 149,69 zł 122,50 zł 135,72 zł
  Opryskiwacz zawieszany zł/h 101,50 zł 113,50 zł 106,67 zł 92,50 zł   88,00 zł 96,00 zł 96,50 zł 99,24 zł
  Kosiarka rotacyjna zł/h 130,00 zł 134,20 zł 130,00 zł 155,00 zł   139,00 zł 128,62 zł 138,33 zł 136,45 zł
  Kosiarko-sieczkarnia zł/h   593,50 zł 506,67 zł 497,50 zł 700,00 zł 475,00 zł 475,20 zł 439,13 zł 526,71 zł
  Kombajn zbożowy zł/h 329,53 zł 328,00 zł 330,50 zł 313,50 zł 330,00 zł 280,00 zł 317,20 zł 335,00 zł 320,47 zł
  Kombajn zbożowy-zbiór kukurydzy na ziarno zł/h 550,00 zł 338,75 zł 366,67 zł 430,00 zł   310,00 zł 319,67 zł 336,67 zł 378,82 zł
  Kombajn do ziemniaków zł/h 144,93 zł 159,00 zł 180,00 zł 800,00 zł   120,00 zł 170,00 zł 174,00 zł 249,70 zł
  Kombajn do buraków zł/h 129,60 zł 746,00 zł 496,67 zł 800,00 zł     175,00 zł   469,45 zł
  Prasa do słomy kostkująca wielkogabarytowa zł/h 161,67 zł 169,75 zł 165,25 zł 290,00 zł   135,00 zł 149,00 zł 150,00 zł 174,38 zł
  Prasa do słomy (zwijająca) zł/h 183,33 zł 174,75 zł 183,33 zł 222,50 zł 200,00 zł 140,00 zł 161,04 zł 172,50 zł 179,68 zł
  Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 1 przyczepą zł/h 101,67 zł 127,80 zł 105,00 zł 100,00 zł   94,35 zł 98,72 zł 114,13 zł 105,95 zł
  Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 2 przyczepami zł/h 116,67 zł 148,20 zł 130,50 zł 135,00 zł 150,00 zł 101,12 zł 138,00 zł 141,53 zł 132,63 zł
Pozostałe ceny
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
  Olej napędowy zł/l 5,06 zł 5,04 zł 5,00 zł 5,05 zł 5,09 zł 5,09 zł 5,04 zł 5,15 zł 5,06 zł
  Cena sznurka do prasy kł. 34,75 zł 42,44 zł 39,00 zł 31,00 zł 38,00 zł 38,56 zł 37,88 zł 36,33 zł 37,24 zł
  Cena siatki do prasy szt. 350,00 zł 360,00 zł 340,00 zł 360,00 zł     265,00 zł 271,67 zł 324,44 zł
  Słoma żytnia zł/dt 14,50 zł 26,87 zł 23,08 zł 37,50 zł   23,50 zł 18,83 zł 20,33 zł 23,52 zł
  Słoma jęczmienna zł/dt 14,50 zł 21,87 zł 22,83 zł 32,50 zł 20,00 zł 26,50 zł 25,67 zł 23,33 zł 23,40 zł
  Słoma pszenna zł/dt 15,00 zł 27,25 zł 23,75 zł 35,00 zł 20,00 zł 24,50 zł 24,59 zł 22,33 zł 24,05 zł
  Siano łąkowe zł/dt 26,67 zł 42,63 zł 41,50 zł 48,50 zł   46,33 zł 37,50 zł 40,67 zł 40,54 zł
  Obornik zł/dt 7,00 zł 12,15 zł 13,67 zł 4,00 zł     8,18 zł 10,33 zł 9,22 zł
  Wapno węglanowe (bez kosztów transportu) zł/dt   14,73 zł 10,67 zł 8,13 zł   8,38 zł 7,67 zł 6,93 zł 9,42 zł
  Wapno tlenkowe (bez kosztów transportu) zł/dt   36,74 zł 20,67 zł 8,58 zł   9,08 zł 7,60 zł 41,20 zł 20,64 zł
  Cielę 40 kg zł/szt. 775,00 zł 934,00 zł 860,00 zł 950,00 zł 800,00 zł 716,67 zł 770,00 zł 916,67 zł 840,29 zł
  Młodzeż bydlęca 150 kg zł/szt. 1 525,00 zł 1 633,33 zł 1 700,00 zł 1 000,00 zł   1 691,67 zł 1 465,00 zł 1 580,00 zł 1 513,57 zł
  Jałówka hodowlana zł/szt. 4 375,00 zł 4 995,00 zł 5 150,00 zł 5 500,00 zł 5 000,00 zł 4 500,00 zł 4 669,33 zł 4 933,33 zł 4 890,33 zł
  Loszka hodowlana zł/szt. 737,50 zł 746,00 zł 775,00 zł 1 000,00 zł 750,00 zł 950,00 zł 691,25 zł 700,00 zł 793,72 zł
  Koszty wizyty weterynarza  zł/wizytę 55,00 zł 74,75 zł 90,00 zł 200,00 zł 65,00 zł 77,33 zł 67,31 zł 73,33 zł 87,84 zł
  Inseminacja lochy (nasienie+usługa) 50,25 zł 55,02 zł 53,33 zł 45,54 zł 62,50 zł 64,67 zł 47,79 zł 54,67 zł 54,22 zł
  Inseminacja krowy (nasienie+usługa) 68,75 zł 111,47 zł 77,88 zł 70,00 zł 80,00 zł 74,83 zł 69,88 zł 77,67 zł 78,81 zł
  Krowa użytkowa zł/szt. 3 500,00 zł 4 245,00 zł 3 633,33 zł 6 000,00 zł 4 000,00 zł 4 941,67 zł 3 250,00 zł 4 100,00 zł 4 208,75 zł
Mapa rejonów