NOTOWANIA CEN – Wielkopolska
luty 2020 (24.02.2020)
Targowisko
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żyto paszowe  zł/dt 65,00 56,33 61,50 54,00 60,00 54,00 59,67 62,00 59,06
 Pszenica paszowa  zł/dt 100,00 71,54 78,00 78,00 70,00 68,50 74,00 79,00 77,38
 Jęczmień paszowy  zł/dt 85,00 65,03 75,63 65,00 70,00 62,50 69,67 77,00 71,23
 Pszenżyto  zł/dt 85,00 63,81 69,50 63,00 65,00 60,50 66,83 74,00 68,46
 Mieszanka zbożowa  zł/dt 80,00 62,95 72,50 62,00 65,00 56,50 56,50 74,00 66,18
 Ziemniaki jadalne  zł/kg 2,13 1,98 2,15 1,20 2,50 2,25 2,29 1,93 2,05
 Marchew jadalna  zł/kg 2,88 2,26 2,65 2,65 3,00 2,67 2,15 2,17 2,55
 Pietruszka korzeń  zł/kg 6,00 5,80 5,33 4,00 7,00 4,83 4,03 6,17 5,39
 Buraczki czerwone  zł/kg 2,33 2,22 2,95 2,90 2,83 1,92 1,98 2,50 2,45
 Seler  zł/kg 6,25 4,80 4,48 3,10 5,67 5,00 3,03 5,83 4,77
 Por  zł/kg 6,83 2,40 7,80 5,25 8,00 5,60 4,00 7,67 5,94
 Pomidory  zł/kg 8,50 5,70 9,30 8,00 5,00 6,17   14,67 8,19
 Ogórki  zł/kg   6,63   5,00 5,00       5,54
 Prosię (15 kg) zł/szt.   206,67 240,00       250,00   232,22
 Cielę (40 kg) zł/szt.   800,00 850,00           825,00
 Krowy zł/szt.   4 000,00       3 000,00     3 500,00
 Jaja zł/szt. 0,70 0,81 0,75 0,60 0,67 0,87 0,78 0,63 0,73
 Ziemniaki jadalne wczesne zł/dt                  
 Kapusta biała zł/kg 1,73 3,52 2,47 3,25 2,50 3,05 2,05 2,13 2,59
 Jabłka deserowe  zł/kg 3,33 3,24 3,25 3,05 3,50 3,33 3,25 3,33 3,29
 Truskawki  zł/kg                  
 Pomidory spod osłon - malinowe  zł/kg 14,50     18,00     25,00   19,17
 Ogórki spod osłon - długie  zł/kg 12,00     6,20 7,00   15,33   10,13
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskie i Zakłady przetwórcze
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żyto konsumpcyjne  zł/dt 57,96 52,50 60,00 52,00 64,50 54,50 53,50 55,67 56,33
 Pszenica konsumpcyjna  zł/dt 77,86 69,50 69,00 74,33 80,25 70,00 72,75 76,67 73,80
 Jęczmień konsumpcyjny  zł/dt 66,93 61,50 65,00 63,33 71,75 66,00 64,00 68,90 65,93
 Pszenica paszowa  zł/dt 71,43 64,50 67,00 68,00 76,50 68,00 72,50 72,50 70,05
 Żyto paszowe  zł/dt 55,94 52,00 57,00 50,33 62,25 53,00 53,67 54,00 54,77
 Jęczmień paszowy  zł/dt 65,40 59,00 63,00 62,00 70,67 64,00 59,25 67,00 63,79
 Pszenżyto  zł/dt 64,39 59,00 61,50 62,50 66,67 64,50 69,00 65,00 64,07
 Owies  zł/dt 56,28 54,50 57,00   69,00 57,00 60,00 62,00 59,40
 Kukurydza na ziarno  zł/dt 68,48 60,00 80,00   68,75   50,00   65,45
 Groch  zł/dt 88,95               88,95
 Mak   zł/dt                  
 Gryka  zł/dt                  
 Łubin słodki  zł/dt 100,00       100,00       100,00
 Ziemniaki przemysłowe   zł/dt         35,00       35,00
Owoce i warzywa (sprzedaż hurtowa przez rolnika)
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Jabłka deserowe  zł/kg 2,40 2,88 1,20 3,02   2,80 1,60 2,00 2,27
 Wiśnie  zł/kg                  
 Truskawki  zł/kg                  
 Pomidory gruntowe do przetwórstwa  zł/kg                  
 Ogórki gruntowe  zł/kg                  
 Papryka czerwona  zł/kg 5,00 9,50   8,00         7,50
 Papryka zielona  zł/kg 4,00 8,00   5,65         5,88
 Marchew jadalna  zł/kg 1,40 2,09 1,40 2,33     1,30   1,70
 Pietruszka- korzeń  zł/kg 4,50 4,78 2,10 5,03     2,20   3,72
 Buraczki czerwone  zł/kg 1,60 2,09 1,23 2,48     1,20   1,72
 Seler  zł/kg 4,00 3,80 2,13 2,88     2,10   2,98
 Por  zł/kg 4,00 1,60 2,20 4,00     2,20   2,80
 Cebula  zł/kg 2,20 2,20 1,55 2,44     1,30   1,94
 Kapusta biała  zł/kg 1,50 3,00 1,00 2,88     0,80   1,84
 Ziemniaki jadalne  zł/dt 170,00 190,00 120,00 137,55     134,00   150,31
 Jabłka do przetwórstwa zł/dt                  
 Ogórki spod osłon zł/dt 700,00           1 100,00   900,00
 Pomidory spod osłon zł/dt 800,00               800,00
 Kapusta biała wczesna zł/dt                  
 Ogórki spod osłon - długie zł/dt             1 100,00   1 100,00
 Pomidory spod osłon - malinowe zł/dt 1 000,00           2 000,00   1 500,00
Małe ubojnie i przetwórnie – dzienny ubój do 400 szt.
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg 6,01 5,86 6,09 5,98 5,76 5,97 6,28 6,02 6,00
 Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg 3,78 3,80 4,72   4,29 3,72 4,36 4,40 4,15
 Żywiec wołowy kategoria A zł/kg 6,85 6,53 7,00 6,98 7,05 7,24 7,13 7,07 6,98
 Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg 4,91 4,23 4,58   4,98 4,57 4,60 4,50 4,62
Duże zakłady przetwórcze – dzienny ubój powyżej 400 szt.
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg     6,17 5,83 5,90   5,64   5,89
 Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg     4,87   4,70   5,00   4,86
 Żywiec wołowy kategoria A zł/kg     7,50 7,00     7,40   7,30
 Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg     5,10       2,80   3,95
Mleko
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Mleko - średnia cena w kl.extra zł/l 1,37 1,31 1,39 1,35 1,36 1,28 1,39 1,42 1,36
Prywatni oferenci
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Prowit LP  zł/dt 258,00 254,50 212,00 261,67   245,00 252,00 244,00 246,74
 Prowit T  zł/dt 227,54 252,50 245,33 238,33 132,50 230,00 236,00 234,00 224,53
 Mieszanka PW  zł/dt 167,00 166,67 145,67 225,00 143,33 149,00 132,00 149,67 159,79
 Mieszanka PT-1  zł/dt 138,07 141,67 131,50 135,00 132,67 143,00 122,00 127,33 133,90
 Mieszanka PT-2  zł/dt 129,94 135,00 124,92 130,00 126,67 136,17 122,50 123,33 128,57
 Mieszanka L  zł/dt 133,35 149,67 147,17 161,00 136,33 145,25 129,73 130,33 141,60
 Mieszanka CJ  zł/dt 172,00 184,50 157,42 162,50 146,75 170,75 163,33 149,33 163,32
 Mieszanka B  zł/dt 111,24 145,50 125,83 152,00 131,75 149,00 125,85 122,50 132,96
 Koncentraty 10% dla:
 loch  zł/dt 251,50 265,00 236,75 236,02 233,00 236,00 225,25 246,67 241,27
 prosiąt  zł/dt 328,00 270,00 270,50 286,00 289,50 282,50 279,33 276,00 285,23
 warchlaków  zł/dt 271,28 285,00 252,25 265,00 266,50 257,50 247,00 271,00 264,44
 tuczników  zł/dt 239,76 279,00 246,75 240,86 240,50 241,50 246,75 261,67 249,60
 Koncentraty 15% dla:
 loch  zł/dt   264,00 232,67 246,02 234,00     232,00 241,74
 prosiąt  zł/dt     281,00 280,74 288,00     264,00 278,44
 warchlaków  zł/dt     260,33 245,00 260,00 260,00 228,00 252,00 250,89
 tuczników  zł/dt 191,16 236,00 255,00 217,86 250,00 239,00 232,00 246,00 233,38
 Koncentraty 20% dla:
 loch  zł/dt 271,20 268,33 211,50 245,01 227,67 243,50 243,83 228,50 242,44
 prosiąt  zł/dt 287,60 303,00 241,15 286,49 272,00 283,00 264,67 225,00 270,36
 warchlaków  zł/dt 243,89 290,00 220,53 257,00 257,00 264,50 243,00 222,50 249,80
 tuczników  zł/dt 222,56 273,50 187,25 240,37 244,67 252,25 233,50 212,00 233,26
 Inne pasze:
 śruta sojowa  zł/dt 175,33 171,75 180,26 181,50 171,73 178,67 188,33 170,00 177,20
 śruta rzepakowa  zł/dt 136,73 122,80 125,30 121,00 119,90 127,17 116,33 125,00 124,28
 otręby pszenne  zł/dt 84,33 76,60 76,28 77,77 74,38 82,23 58,00 61,33 73,86
 otręby żytnie  zł/dt 68,00 65,50 72,92 64,50 61,50 66,50 51,25 57,00 63,40
 Nawozy mineralne:
 Mocznik (46%)  zł/dt 153,23 145,75 152,33 144,20 143,20 145,17 153,63 140,67 147,27
 Saletra amonowa (34%)  zł/dt 122,66 122,80 121,13 113,12 118,58 117,17 120,25 120,00 119,46
 Saletrzak (28%)  zł/dt 110,50 111,40 108,51 103,38 106,33 106,67 108,25 107,33 107,80
 Superfosfat  granulowany (18%)  zł/dt   83,00 95,45   123,00 85,00 90,00 88,67 94,19
 Superfosfat pylisty (18%)  zł/dt               82,00 82,00
 Sól potasowa (60%)  zł/dt 151,83 154,00 157,79 147,33 160,50 156,33 154,38 159,67 155,23
 Polifoska 8:24:24  zł/dt 160,20 165,67 169,44 171,33 180,00 174,00 185,00 171,67 172,16
 Polifoska 6:20:30  zł/dt 168,44 162,40 173,29 170,25 171,05 170,00 169,50 174,00 169,87
 Polifoska 4:12:32  zł/dt   144,00 159,07   157,50 165,00 160,00 175,00 160,09
 Amofoska  4:16:18  zł/dt 100,00 121,33 126,14 108,08 123,00 106,33 142,00 114,00 117,61
 Siarczan potasu  zł/dt   260,00 271,20 265,00 240,00 240,00 227,50 278,00 254,53
 Superfosfat wzmocniony (40%)  zł/dt 151,50 154,50 156,88 143,25 160,00 154,00 159,00 148,67 153,47
Usługi
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 1 godz. najmu pracownika zł/h 12,50 17,75 14,25 19,67 16,00 14,25 12,50 15,00 15,24
 Orka pługiem 3-skib; ciągnik do 60 KM zł/h 190,00 153,00 150,00 205,00 180,00   120,00   166,33
 Orka pługiem 3-skib; ciągnik pow. 60 KM zł/h 217,50 164,75 157,33 215,00 240,00 150,00 213,33 194,67 194,07
 Podorywka zł/h 140,00 118,33 131,67 175,00 180,00 145,00 140,74 139,50 146,28
 Kultywatorowanie zł/h   122,50 125,25 145,00 180,00 142,50 143,33 144,00 143,23
 Talerzowanie zł/h 189,47 134,75 160,00 167,50 235,00 160,00 193,00 162,40 175,26
 Bronowanie zł/h 140,40 124,75 120,00 140,00 180,00 132,50 121,50 120,00 134,89
 Agregat uprawowy zł/h 190,00 181,67 152,67 195,00 200,00 180,00 150,63 155,00 175,62
 Agregat uprawowo-siewny zł/h   152,50 195,00 210,00 220,00   200,00 225,00 200,42
 Siew siewnikiem zbożowym  zł/h   153,33 144,00 165,00 230,00 142,50 127,50 149,33 158,81
 Siew siewnikiem punktowym zł/h 120,00 186,00 159,33 153,33 205,00 120,00 189,00 190,00 165,33
 Sadzenie ziemniaków zł/h   167,25 160,00 185,00       92,27 151,13
 Roztrząsacz obornika + ładowacz zł/h 273,33 293,75 210,67 250,00 300,00 150,00 298,68 275,00 256,43
 Rozsiewacz wapna zł/h 164,87 119,00 107,00 136,67 160,00 140,00 164,19 122,50 139,28
 Opryskiwacz zawieszany zł/h 101,50 111,25 106,00 130,00 200,00 76,00 102,33 94,75 115,23
 Kosiarka rotacyjna zł/h 130,00 130,25 131,67 165,00 150,00 119,50 128,37 137,33 136,52
 Kosiarko-sieczkarnia zł/h   800,00 451,00 475,00 800,00 550,00 475,20 438,80 570,00
 Kombajn zbożowy zł/h 326,20 316,25 319,00 328,00 365,00 275,00 319,20 345,00 324,21
 Kombajn zbożowy - zbiór kukurydzy na ziarno zł/h 550,00 333,33 362,50 335,00 450,00 270,00 339,00 396,67 379,56
 Kombajn do ziemniaków zł/h 133,60 150,00 180,00 305,00 200,00   170,00 337,50 210,87
 Kombajn do buraków zł/h   820,00 415,00 596,67 420,00       562,92
 Prasa do słomy kostkująca wielkogabarytowa zł/h 161,67 166,33 157,00 260,00 270,00   150,67 160,00 189,38
 Prasa do słomy (zwijająca) zł/h 183,33 174,75 174,00 198,33 185,00 150,00 163,05 172,50 175,12
 Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 1 przyczepą zł/h 115,00 129,75 120,00 140,00 150,00 95,00 98,72 107,47 119,49
 Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 2 przyczepami zł/h 123,33 150,25 150,00 230,00 175,00 110,00 130,00 139,87 151,06
Pozostałe ceny                    
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Olej napędowy zł/l 5,07 5,10 5,08 5,14 5,05 5,14 4,99 5,02 5,07
 Cena sznurka do prasy kł. 34,50 39,00 40,65 32,33 37,33 37,00 39,25 38,67 37,34
 Cena siatki do prasy szt. 350,00   350,00 326,67 340,00 356,00 366,00 275,00 337,67
 Słoma żytnia zł/dt 14,50 23,00 23,88 29,00 19,00 24,00 20,00 23,67 22,13
 Słoma jęczmienna zł/dt 14,50 17,40 21,67 29,00 19,50 25,33 25,93 28,00 22,67
 Słoma pszenna zł/dt 15,00 21,80 21,25 30,00 19,50 25,00 25,27 25,00 22,85
 Siano łąkowe zł/dt 26,00 70,20 43,06 40,50 65,00 43,50 36,25 45,67 46,27
 Obornik zł/dt 10,00 9,10 13,00 5,50 7,00 10,00 7,85 12,67 9,39
 Wapno węglanowe (bez kosztów transportu) zł/dt     11,00 20,53 4,50 9,50 8,33 7,13 10,17
 Wapno tlenkowe (bez kosztów transportu) zł/dt   40,00 18,50   48,00       35,50
 Cielę 40 kg zł/szt. 687,50 920,00 776,88 700,00 825,00 766,67 783,33 950,00 801,17
 Młodzeż bydlęca 150 kg zł/szt. 1 450,00 1 625,00 1 637,50 1 450,00 1 800,00 1 550,00 1 450,00 1 600,00 1 570,31
 Jałówka hodowlana zł/szt. 4 500,00 5 015,00 5 081,25 6 100,00 5 250,00 5 000,00 4 616,67 6 100,00 5 207,86
 Loszka hodowlana zł/szt. 787,50 698,00 778,13 1 150,00 825,00 750,00 712,00 770,00 808,83
 Koszty wizyty weterynarza  zł/wizytę 55,00 69,75 93,06 145,00 70,00 68,67 70,00 76,67 81,02
 Inseminacja lochy (nasienie+usługa) 46,50 47,40 52,83 52,50 58,75 59,50 48,75 54,67 52,61
 Inseminacja krowy (nasienie+usługa) 68,75 77,00 86,00 95,00 86,25 78,67 71,75 77,67 80,14
 Krowa użytkowa zł/szt. 3 500,00 4 380,00 3 550,00 4 000,00 4 150,00 4 833,33 3 489,00 4 166,67 4 008,63
Jednostka zbożowa zł/dt 62,26 57,50 61,00 60,11 69,60 60,50 61,35 63,88 62,03
Mapa rejonów