NOTOWANIA CEN
 produktów rolniczych i środków do produkcji rolnej na terenie działania WODR Poznań
listopad 2016
Targowisko
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Żyto paszowe  zł/dt 50 49 50 53 57 52
   Pszenica paszowa  zł/dt 68 62 70 67 68 67
   Jęczmień paszowy  zł/dt 64 58 63 61 62 61
   Pszenżyto  zł/dt 60 59 59 63 63 61
   Mieszanka zbożowa  zł/dt   53 60 63 60 59
   Ziemniaki jadalne  zł/kg 0,86 0,54 0,81 0,84 0,85 0,78
   Marchew jadalna  zł/kg 1,68 1,40 1,57 2,00 1,87 1,70
   Pietruszka korzeń  zł/kg 4,30 2,94 3,44 3,99 5,11 3,96
   Buraczki czerwone  zł/kg 0,98 1,33 1,39 2,10 1,88 1,54
   Seler  zł/kg 4,36 2,92 3,54 3,98 4,81 3,92
   Por zł/kg 3,18 2,80 3,56 3,93 5,10 3,71
   Pomidory zł/kg 4,83 3,30   3,90 5,50 4,38
   Ogórki zł/kg 2,00 2,65   3,33 3,00 2,75
   Prosię (15 kg) zł/szt 135 163   155 143 149,08
   Cielę (40kg) zł/szt   825,00   1 000 725 850,00
   Krowy zł/szt 2 700         2 700,00
   Jaja zł/szt 0,63 0,64 0,61 0,62 0,54 0,61
   Pomidor szklarniowy zł/kg 5,25 3,43 5,50 5,33 4,38   4,78
   Ogórki szklarniowe zł/kg   2,87 9,00 4,67 6,20 5,68
   Kapusta biała zł/kg 1,52 1,53 0,83 1,69 1,82   1,48
   Kapusta biała wczesna zł/kg         2,50   2,50
   Jabłka deserowe zł/kg 2,08 2,36 2,31 2,60 2,04   2,28
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskie i Zakłady przetwórcze
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Żyto konsumpcyjne  zł/dt 56   51 54 53 53
   Pszenica konsumpcyjna  zł/dt 68 62 63 65 67 65
   Jęczmień konsumpcyjny  zł/dt 61   51 55 55 56
   Pszenica paszowa  zł/dt 63 60 62 61 62 62
   Żyto paszowe  zł/dt 48 47 46 48 51 48
   Jęczmień paszowy  zł/dt 56 55 53 52 56 54
   Pszenżyto  zł/dt 57 56 54 55 56 55
   Owies  zł/dt 53 58 47 50 52 52
   Kukurydza na ziarno  zł/dt 52 55 52 38 68 53
   Ziemniaki przemysłowe ('09)  zł/dt         24 24
   Buraki cukrowe ('09)  zł/dt         13,05 13,05
Owoce i warzywa (sprzedaż hurtowa przez rolnika)
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Jabłka deserowe  zł/kg 2,00 2,16 1,40 2,30 1,80 1,93
   Ogórki  zł/kg   2,15       2,15
   Papryka czerwona  zł/kg   4,60 5,00 7,00 5,00 5,40
   Papryka zielona  zł/kg   3,35 3,00 5,25 3,40 3,75
   Marchew jadalna  zł/kg 2,50 1,10 0,70 1,01 1,00 1,26
   Pietruszka- korzeń  zł/kg 4,00 2,17 1,40 2,25 2,10 2,38
   Buraczki czerwone  zł/kg   1,30 0,55 1,18 1,20 1,06
   Seler  zł/kg 4,00 2,07 1,60 2,25 1,90 2,36
   Por  zł/kg   2,00   1,66 3,60 2,42
   Cebula  zł/kg 1,60 1,63 0,45 1,08 1,20 1,19
   Kapusta biała  zł/kg   0,75 0,40 1,61 0,55 0,83
   Ziemniaki jadalne  zł/dt 83,50 63,50 40,00 57,50 50,00 58,90
   Ogórki spod osłon zł/dt   350,00 680,00     515,00
   Pomidory spod osłon zł/dt   390,00 550,00 500,00   480,00
Małe ubojnie i przetwórnie - dzienny ubój do 400 szt.
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg 4,71 5,33 4,74 4,80 4,81 4,88
   Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg 3,43 3,13 2,53 3,30 3,10 3,10
   Żywiec wołowy kl. A zł/kg 6,99 6,86 7,12 7,29 6,95 7,04
   Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg 4,44 4,16 4,35 4,64 5,02 4,52
Duże Zakłady Przetwórcze - dzienny ubój powyżej 400 szt.
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg   5,15   4,99 4,80 4,98
   Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg   2,65     2,70 2,68
   Żywiec wołowy kl. A zł/kg   6,98   7,33   7,15
   Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg   3,50       3,50
Mleko    
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Mleko - średnia cena w kl.extra zł/l 1,14 1,00 1,07 1,14 1,09 1,09
Prywatni oferenci
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
Pasze:
   Prowit LP  zł/dt 250 245 245 250 242 246
   Prowit T  zł/dt 248 232 218 208 228 227
   Mieszanka PW  zł/dt 163 144 134 160 147 150
   Mieszanka PT-1  zł/dt 145 134 121 148 130 136
   Mieszanka PT-2  zł/dt 121 123 114 136 128 124
   Mieszanka L  zł/dt 132 128 119 143 130 130
   Mieszanka CJ  zł/dt 154 154 149 175 159 158
   Mieszanka B  zł/dt 123 123 113 130 116 121
Koncentraty 10%-owe dla:  
   loch  zł/dt 235 243 238 240 253 242
   prosiąt  zł/dt 284 286 277 281 288 283
   warchlaków  zł/dt 267 266 254 272 264 265
   tuczników  zł/dt 238 251 243 258 246 247
Koncentraty 20%-owe dla:    
   loch  zł/dt 265 241 242 268 237 250
   prosiąt  zł/dt 299 285 265 279 288 283
   warchlaków  zł/dt 275 253 254 269 263 263
   tuczników  zł/dt 282 239 229 255 237 248
Inne pasze:    
   śruta sojowa  zł/dt 188 209 198 197 195 197
   śruta rzepakowa  zł/dt 118 116 118 110 119 116
   otręby pszenne  zł/dt 58 59 54 58 66 59
   otręby żytnie  zł/dt 55 51 45 47 51 50
Nawozy mineralne:    
   Mocznik (46%)  zł/dt 118 141 131 137 124 130
   Saletra amonowa (34%)  zł/dt 101 120 110 120 107 111
   Saletrzak (28%)  zł/dt 83 108 104 115 101 102
   Superfosfat  granulowany (18%)  zł/dt     74 81 103 86
   Sól potasowa (60%)  zł/dt 147 160 145 152 147 150
   Polifoska 8:24:24  zł/dt 160 174 166 170 175 169
   Polifoska 6:20:30  zł/dt 157 179 162 171 162 166
   Polifoska 4 : 12 : 32  zł/dt 138 167 151 158 163   155
   Amofoska  4:16:18  zł/dt 115 131 138 129 111   125
   Siarczan potasu  zł/dt 290 248 256 284 280   272
   Superfosfat wzmocniony (40%)  zł/dt 148 147 150 148 148   148
Usługi
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   1 godz. najmu pracownika zł/h 10,00 10,25 9,59 11,57 9,00   10,08
   Orka pługiem 3-skib; ciągnik do 60 KM zł/h   135   140 158   144
   Orka pługiem 3-skib; ciągnik pow. 60 KM zł/h 248 170 218 165 175   195
   Podorywka zł/h 140 133 148 119 142   136
   Kultywatorowanie zł/h 143 137 130 118 138   133
   Talerzowanie zł/h 215 166 184 126 160   170
   Bronowanie zł/h 125 116 123 112 133   122
   Agregat uprawowy zł/h 177 146 167 137 155   156
   Siew siewnikiem zbożowym zł/h 140 136 150 125 125   135
   Siew siewnikiem punktowym zł/h 153 151 179 143 127   151
   Sadzenie ziemniaków zł/h   195   130 108   144
   Roztrząsacz obornika+ładowacz zł/h 321 226 309 248 267   274
   Rozsiewacz wapna zł/h 153 98 186 111 163   142
   Opryskiwacz zawieszany zł/h 95 95 115 104 95   101
   Kosiarka rotacyjna zł/h 147 121 133 123 141   133
   Kosiarko-sieczkarnia zł/h 625 403 476 430 437   474
   Kombajn zbożowy zł/h 310 315 334 314 354   325
   Kombajn zbożowy-zbiór kukurydzy na ziarno zł/h 320 324 362 328 500   367
   Kombajn do ziemniaków zł/h 190 180 170 161 145   169
   Kombajn do buraków zł/h 200 190   200 130   180
   Kopaczka elewatorowa zł/h       105     105
   Prasa do słomy (kostkująca) zł/h 158 149 157 150 155   154
   Prasa do słomy (zwijająca) zł/h 160 164 200 166 174   173
   Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 1 przyczepą zł/h 108 102 103 114 99   105
   Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 2 przyczepami zł/h 130 126 150 134 115   131
Pozostałe ceny              
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Olej napędowy zł/l 4,37 4,26 4,33 4,28 4,38   4,32
   Cena sznurka do prasy kł. 36 36 35 38 35   36
   Słoma żytnia zł/dt 20 16 19 19 16   18
   Słoma jęczmienna zł/dt 22 18 22 14 16   18
   Słoma pszenna zł/dt 22 18 21 15 18   19
   Siano łąkowe zł/dt 43 35 34 30 27   34
   Obornik zł/dt   9 9 10 11   9,93
   Len ziarno zł/dt   400         400,00
   Len słoma zł/dt              
   Wapno węglanowe zł/dt 9,80 10,43 7,12 21,50   12,2
   Wapno tlenkowe zł/dt   36,00 7,49 32,00   25,2
   Cielę 40 kg zł/szt 733 822 725 923 771 795
   Młodzeż bydlęca 150 kg zł/szt 1 700 1 550 1 429 1 667 1 625 1 594
   Jałówka hodowlana zł/szt 4 467 4 553 4 143 4 133 4 289 4 317
   Loszka hodowlana zł/szt 850 712 672 725 740 740
   Koszty wizyty weterynarza zł/wizytę 58 62 73 64 57 63
   Inseminacja lochy (nasienie+usługa) 55 49 47 55 53 52
   Inseminacja krowy (nasienie+usługa) 68 70 67 68 76 70
   Krowa użytkowa zł/szt 3 200 3 200 3 250 3 600 3 567 3 363
1) obejmuje powiaty: Gniezno, Koło, Konin, Słupca, Turek, Września
2) obejmuje powiaty: Gostyń, Jarocin, Kościan, Leszno, Rawicz, Śrem
3) obejmuje powiaty:  Kalisz, Kępno, Krotoszyn, Ostrów, Ostrzeszów, Pleszew
4) obejmuje powiaty: Grodzisk Wlkp., Międzychód, Nowy Tomyśl, Poznań, Szamotuły, Środa, Wolsztyn
5) obejmuje powiaty: Chodzież, Czarnków, Oborniki, Piła, Wągrowiec, Złotów