NOTOWANIA CEN
 produktów rolniczych i środków do produkcji rolnej na terenie działania WODR Poznań 
lipiec 2016
1) Targowisko
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Żyto paszowe  zł/dt 58 54 43 52 63 54
   Pszenica paszowa  zł/dt   67 58 77 75 55
   Jęczmień paszowy  zł/dt 63 61 44 62 70 60
   Pszenżyto  zł/dt 63 63 48 64 69 61
   Mieszanka zbożowa  zł/dt 65 59 48 73 68 62
   Ziemniaki jadalne zł/kg 1,34   0,93 1,20 0,98 1,11
   Marchew jadalna zł/kg 2,58 1,80 2,13 2,40 2,46 2,27
   Pietruszka korzeń zł/kg 5,58 3,04 5,08 3,75 6,73 4,84
   Buraczki czerwone zł/kg 2,00 1,33 1,53 1,78 2,17 1,76
   Seler zł/kg 5,25 3,06 4,32 4,58 6,00 4,64
   Por zł/kg 5,50 6,50 4,07 3,70 5,35 5,02
   Pomidory zł/kg 3,40 3,17 3,50 4,08 4,13 3,65
   Ogórki zł/kg 2,18 2,38 2,47 2,22 2,90 2,43
   Prosię (15 kg) zł/szt. 125 147   125 143 134,92
   Cielę (40kg) zł/szt. 760 825,00   1 000 725 827,50
   Krowy zł/szt. 2 700         2 700,00
   Jaja zł/szt. 0,65 0,64 0,58 0,56 0,53 0,59
   Ziemniaki jadalne wczesne   1,48         1,48
   Pomidor szklarniowy zł/kg 4,10 3,32 3,45 4,40 4,08   3,87
   Ogórki szklarniowe zł/kg 3,00 2,78 2,63 3,10 3,00 2,90
   Kapusta biała zł/kg 1,53 1,52 1,55 1,50 2,25   1,67
   Kapusta biała wczesna zł/kg 1,30 2,00 0,90 2,75 1,75   1,74
   Jabłka deserowe zł/kg 2,25 2,60 2,34 3,18 2,25   2,53
   Truskawki zł/kg         5,00   5,00
   Czereśnie  zł/kg       10,00 6,40   8,20
               
               
           
               
               
               
               
           
               
               
               
               
           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
         
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
2) Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskie i Zakłady przetwórcze
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Żyto konsumpcyjne  zł/dt 53   48 53 57 53
   Pszenica konsumpcyjna  zł/dt 68 64 63 67 68 66
   Jęczmień konsumpcyjny  zł/dt 56   48 61 61 56
   zł/dt            
   Pszenica paszowa  zł/dt 63 63 61 62 65 63
   Żyto paszowe  zł/dt 55 51 46 50 53 51
   Jęczmień paszowy  zł/dt 58 55 48 53 61 55
   Pszenżyto  zł/dt 58 58 54 57 60 57
   Owies  zł/dt 53   47 58 59 54
   Kukurydza na ziarno  zł/dt 67 60 58 56 76 64
   Groch  zł/dt         86 86
   Mak  zł/dt            
   Ziemniaki przemysłowe ('09)  zł/dt         24 24
   Buraki cukrowe ('09)  zł/dt         13,59 13,59
3) Owoce i warzywa (sprzedaż hurtowa przez rolnika)
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Jabłka deserowe  zł/kg 2,00 2,50 1,90 3,57 1,90 2,37
   Wiśnie  zł/kg 1,95 8,00   10,00 3,70 5,91
   Truskawki  zł/kg     2,40 10,00   6,20
   Pomidory  zł/kg   3,50   5,00 2,30 3,60
   Ogórki  zł/kg   3,00   2,50 1,60 2,37
   Papryka czerwona  zł/kg   7,00   8,00 9,00 8,00
   Papryka zielona  zł/kg   5,00   6,50 5,00 5,50
   Marchew jadalna  zł/kg 2,50 1,55 1,60 1,74 1,65 1,81
   Pietruszka - korzeń  zł/kg 4,00 2,95 3,90 2,58 4,40 3,57
   Buraczki czerwone  zł/kg   1,50   1,23 1,20 1,31
   Seler  zł/kg 4,00 3,65 4,60 3,77 4,10 4,02
   Por  zł/kg   2,00   1,92 4,20 2,71
   Cebula  zł/kg 2,10 1,88 1,20 1,80   1,74
   Kapusta biała  zł/kg   1,25 1,50 1,71   1,49
   Ziemniaki jadalne  zł/dt 100,00 100,00 110,00 70,16 85,00 93,03
   Jabłka do przetwórstwa zł/dt       60,00   60,00
   Ogórki spod osłon zł/dt     160,00     255,00
   Pomidory spod osłon zł/dt     250,00     320,00
   Kapusta biała wczesna zł/dt   2,0000 96,00 3,50 135,0000 59,13
                 
6) Małe ubojnie i przetwórnie - dzienny ubój do 400 szt.
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg 5,23 5,30 5,38 5,25 5,15 5,26
   Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg 3,15 2,99 2,84 3,07 3,10 3,03
   Żywiec wołowy kl. A zł/kg 7,10 6,66 7,22 7,48 7,03 7,10
   Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg 4,62 4,26 4,33 4,64 4,79 4,53
7) Duże Zakłady Przetwórcze - dzienny ubój powyżej 400 szt.
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg 5,00 5,19   5,05 5,30 5,13
   Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg 2,50 2,35     3,05 2,63
   Żywiec wołowy kl. A zł/kg 6,80 6,95   7,70 7,09 7,14
   Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg 4,15 3,50     4,92 4,19
               
               
8) Mleko     
               
               
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Mleko - średnia cena w kl.extra zł/l 1,01 1,01 0,96 0,99 0,99 0,99
9) Prywatni oferenci
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
Pasze:
   Prowit LP  zł/dt 254 236 242 215 243 238
   Prowit T  zł/dt 250 226 214 208 223 224
   Mieszanka PW  zł/dt 151 144 136 160 146 147
   Mieszanka PT-1  zł/dt 133 134 121 148 126 133
   Mieszanka PT-2  zł/dt 121 123 114 136 122 123
   Mieszanka L  zł/dt 134 125 124 143 131 131
   Mieszanka CJ  zł/dt 154 151 148 175 158 157
   Mieszanka B  zł/dt 123 123 117 130 117 122
Koncentraty 10%-owe dla:  
   loch  zł/dt 239 246 236 240 257 244
   prosiąt  zł/dt 282 288 273 296 292 286
   warchlaków  zł/dt 266 266 262 272 268 267
   tuczników  zł/dt 244 253 245 258 247 249
Koncentraty 20%-owe dla:    
   loch  zł/dt 264 244 244 263 238 251
   prosiąt  zł/dt 299 290 265 280 297 286
   warchlaków  zł/dt 278 247 255 269 266 263
   tuczników  zł/dt 281 239 210 254 240 245
Inne pasze:    
   śruta sojowa  zł/dt 192 208 201 203 216 204
   śruta rzepakowa  zł/dt 118 119 118 116 129 120
   otręby pszenne  zł/dt 67 63 59 62 71 64
   otręby żytnie  zł/dt 57 56 54 49 58 55
Nawozy mineralne:    
   Mocznik (46%)  zł/dt 141 149 141 135 145 142
   Saletra amonowa (34%)  zł/dt 118 129 128 124 138 127
   Saletrzak (28%)  zł/dt 104 113 117 125 113 114
   Superfosfat granulowany (18%)  zł/dt     76 78   77
   Superfosfat pylisty (18%)  zł/dt            
   Sól potasowa (60%)  zł/dt 157 161 157 148 169 158
   Polifoska 8:24:24  zł/dt 183 177 182 167 187 179
   Polifoska 6:20:30  zł/dt 172 182 182 169 176 176
   Polifoska 4:12:32  zł/dt 161 164 164 154 167   162
   Amofoska 4:16:18  zł/dt 118 123 125 117 115   120
   Siarczan potasu  zł/dt 299 268 263 284 299   282
   Superfosfat wzmocniony (40%)  zł/dt 149 154 152 153 155   152
   
   
   
   
   
10) Usługi
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   1 godz. najmu pracownika zł/h 11,00 10,17 9,10 11,29 9,13   10,13
   Orka pługiem 3-skib; ciągnik do 60 KM zł/h   135 235 140 158   167
   Orka pługiem 3-skib; ciągnik pow. 60 KM zł/h 237 170 185 165 175   186
   Podorywka zł/h 140 133   119 142   134
   Kultywatorowanie zł/h 147 137 130 118 138   134
   Talerzowanie zł/h 199 166 184 126 160   167
   Bronowanie zł/h 125 116 123 112 133   122
   Agregat uprawowy zł/h 177 136 167 137 155   154
   Siew siewnikiem zbożowym  zł/h 138 136 150 125 125   135
   Siew siewnikiem punktowym zł/h 148 151 177 146 127   150
   Sadzenie ziemniaków zł/h 140 195   130 108   143
   Roztrząsacz obornika+ładowacz zł/h 310 226 295 248 299   275
   Rozsiewacz wapna zł/h 162 98 185 111 163   144
   Opryskiwacz zawieszany zł/h 93 95 115 104 95   100
   Kosiarka rotacyjna zł/h 141 121 131 123 141   131
   Kosiarko-sieczkarnia zł/h 633 403 548 430 437   490
   Kombajn zbożowy zł/h 317 312 334 325 354   328
   Kombajn zbożowy-zbiór kukurydzy na ziarno zł/h 285 324 311 328     312
   Kombajn do ziemniaków zł/h   180 170 161 145   164
   Kombajn do buraków zł/h 175 190   200 130   174
   Kombajn ŁKW zł/h              
   Kopaczka elewatorowa zł/h       105     105
   Prasa do słomy (kostkująca) zł/h 155 149 155 155 155   154
   Prasa do słomy (zwijająca) zł/h 165 173 198 166 174   175
   Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 1 przyczepą zł/h 108 102 103 114 99   105
   Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 2 przyczepami zł/h 130 97 150 134 116   125
11) Pozostałe ceny              
Wyszczególnienie jed- Subregion Subregion Subregion Subregion Subregion ŚREDNIA
nostki Konin 1) Leszno 2) Kalisz 3) Poznań 4) Piła 5)
   Olej napędowy zł/l 4,10 4,17 4,18 4,18 4,20   4,17
   Cena sznurka do prasy kł. 36 36 35 37 36   36
   Słoma żytnia zł/dt 19 17 21 16 14   17
   Słoma jęczmienna zł/dt 19 21 22 13 14   18
   Słoma pszenna zł/dt 19 19 21 13 17   18
   Siano łąkowe zł/dt 40 36 33 31 28   33
   Obornik zł/dt   9 9 10 11   9,95
   Wapno węglanowe zł/dt 9,93 10,43 7,11 21,50   12,2
   Wapno tlenkowe zł/dt   32,00 7,47 32,00   23,8
   Cielę 40 kg zł/szt. 774 827 763 894 779 807
   Młodzeż bydlęca 150 kg zł/szt. 1 625 1 550 1 455 1 667 2 375 1 734
   Jałówka hodowlana zł/szt. 4 425 4 517 4 117 4 436 4 356 4 370
   Loszka hodowlana zł/szt. 760 720 666 738 753 727
   Koszty wizyty weterynarza  zł/wizytę 54 62 74 64 59 63
   Inseminacja lochy (nasienie+usługa) 55 49 49 51 52 51
   Inseminacja krowy (nasienie+usługa) 69 72 70 67 74 70
   Krowa użytkowa zł/szt. 2 800 3 200 3 247 3 457 3 567 3 254
             
             
             
             
             
             
             
1) obejmuje powiaty: Gniezno, Koło, Konin, Słupca, Turek, Września
2) obejmuje powiaty: Gostyń, Jarocin, Kościan, Leszno, Rawicz, Śrem
3) obejmuje powiaty:  Kalisz, Kępno, Krotoszyn, Ostrów, Ostrzeszów, Pleszew
4) obejmuje powiaty: Grodzisk Wlkp., Międzychód, Nowy Tomyśl, Poznań, Szamotuły, Środa, Wolsztyn
5) obejmuje powiaty: Chodzież, Czarnków, Oborniki, Piła, Wągrowiec, Złotów