NOTOWANIA CEN – Wielkopolska
wrzesień 2019
Targowisko
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żyto paszowe  zł/dt 65,00 57,13 67,00 68,00 54,50 51,00 60,50 52,00 59,39
 Pszenica paszowa  zł/dt 100,00 68,87 91,50 82,00 62,50 63,50 70,50 62,00 75,11
 Jęczmień paszowy  zł/dt 90,00 67,20 82,00 80,00 58,00 58,00 66,50 56,00 69,71
 Pszenżyto  zł/dt 90,00 69,81 77,00 70,00 65,00 57,00 65,00 56,00 68,73
 Mieszanka zbożowa  zł/dt 90,00 66,41 77,50 70,00 60,00 55,00 63,00 55,00 67,11
 Ziemniaki jadalne  zł/kg 2,18 2,20 2,55 2,65 2,17 2,50 2,13 2,40 2,35
 Marchew jadalna  zł/kg 3,00 2,62 2,63 2,80 3,67 3,00 2,00 3,40 2,89
 Pietruszka korzeń  zł/kg 10,67 12,70 13,50 8,85 12,67 10,33 8,38 9,20 10,79
 Buraczki czerwone  zł/kg 2,33 2,14 5,50 3,00 3,00 2,60 1,95 2,70 2,90
 Seler  zł/kg 6,75 6,54 5,72 3,25 7,00 5,33 4,33 6,25 5,65
 Por  zł/kg 6,67   4,90 6,20 9,33 5,93 6,00 10,00 7,00
 Pomidory  zł/kg 4,17 4,88 4,33 6,50 4,50 5,33 3,93 3,25 4,61
 Ogórki zł/kg 4,43 3,74 3,48 4,00 4,50 4,65 3,75 3,75 4,04
 Prosię (15 kg) zł/szt.   200,00 255,00   200,00   165,00   205,00
 Cielę (40kg) zł/szt.   966,67 800,00   850,00       872,22
 Krowy zł/szt.   3 866,67     4 000,00       3 933,33
 Jaja zł/szt. 0,70 0,74 0,73 0,55 0,70 0,80 0,78 0,70 0,71
 Ziemniaki jadalne wczesne zł/dt   280,00   300,00 375,00       318,33
 Kapusta biała zł/kg 2,08 3,34 3,20 3,25 2,50 3,40 1,88 4,35 3,00
 Jabłka deserowe zł/kg 3,83 3,28 2,87 2,80 4,25 3,00 2,49 2,50 3,13
 Truskawki zł/kg   12,50     17,00   11,00   13,50
 Pomidory spod osłon - malinowe zł/kg 4,50   3,95 12,50 7,00   6,00 6,00 6,66
 Ogórki spod osłon - długie zł/kg 5,90     6,75 7,00   4,75 4,00 5,68
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskie i Zakłady przetwórcze
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żyto konsumpcyjne  zł/dt 57,77 56,67 60,00 53,50 55,00 58,25 56,50 55,21 56,61
 Pszenica konsumpcyjna  zł/dt 70,49 65,33 69,00 65,50 65,00 78,25 71,00 67,52 69,01
 Jęczmień konsumpcyjny  zł/dt 62,06 60,00 65,00 64,50 59,00 61,67 68,00 62,10 62,79
 Pszenica paszowa  zł/dt 69,11 63,67 68,00 61,50 66,10 71,88 69,00 64,67 66,74
 Żyto paszowe  zł/dt 55,13 52,67 58,00 52,00 55,35 56,63 54,67 53,79 54,78
 Jęczmień paszowy  zł/dt 62,37 58,00 63,50 58,00 60,98 66,63 64,50 60,03 61,75
 Pszenżyto  zł/dt 60,99 58,67 62,00 57,50 60,98 66,88 69,00 58,96 61,87
 Owies  zł/dt 54,13 55,00 57,00 50,00 72,50 56,25 62,00 55,00 57,74
 Kukurydza na ziarno  zł/dt   69,00 80,00 66,00 70,35   66,50   70,37
 Groch  zł/dt       80,00         80,00
 Mak   zł/dt       1 050,00         1 050,00
 Gryka  zł/dt       120,00 200,00       160,00
 Łubin słodki  zł/dt       88,00         88,00
 Ziemniaki przemysłowe   zł/dt       80,00         80,00
Owoce i warzywa (sprzedaż hurtowa przez rolnika)
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Jabłka deserowe  zł/kg 2,30 2,90 1,20 2,33     1,00 1,90 1,94
 Wiśnie  zł/kg       5,00         5,00
 Truskawki  zł/kg       7,72     10,50   9,11
 Pomidory gruntowe do przetwórstwa  zł/kg   2,00   3,31     1,40   2,24
 Ogórki gruntowe  zł/kg 3,00 3,00   3,41     2,75   3,04
 Papryka czerwona  zł/kg 4,40 5,60   4,95     3,50   4,61
 Papryka zielona  zł/kg 3,50 4,00   4,38     3,80   3,92
 Marchew jadalna  zł/kg 1,35 2,18 1,55 2,24     1,10   1,68
 Pietruszka- korzeń  zł/kg 6,20 8,05 4,50 7,63     4,00   6,08
 Buraczki czerwone  zł/kg 1,60 2,28 1,00 2,29     1,10   1,65
 Seler  zł/kg 4,60 4,43 3,10 4,15     3,50   3,96
 Por  zł/kg 4,90 1,60   4,76     6,40   4,41
 Cebula  zł/kg 2,20 2,25 2,25 2,58     1,70   2,20
 Kapusta biała  zł/kg 1,50 2,05 1,00 3,65     1,10   1,86
 Ziemniaki jadalne  zł/dt 165,00 108,60 190,00 113,22     134,00   142,16
 Jabłka do przetwórstwa zł/dt       232,50         232,50
 Ogórki spod osłon zł/dt 320,00     150,80     275,00   248,60
 Pomidory spod osłon zł/dt 320,00     420,00     300,00   346,67
 Kapusta biała wczesna zł/dt       500,00         500,00
 Ogórki spod osłon - długie zł/dt       600,00     250,00   425,00
 Pomidory spod osłon - malinowe zł/dt 380,00     433,08     450,00   421,03
Małe ubojnie i przetwórnie – dzienny ubój do 400 szt.
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg 5,68 5,60 5,85 5,54 5,66 5,67 5,99 5,83 5,73
 Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg 3,65 3,89 4,17   4,32 3,88 4,38 4,55 4,12
 Żywiec wołowy kategoria A zł/kg 6,01 6,64 6,33 6,28 6,14 6,77 6,55 6,83 6,44
 Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg 5,54 4,27 3,75   5,06 4,40 4,60 4,50 4,59
Duże zakłady przetwórcze – dzienny ubój powyżej 400 szt.
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Żywiec wieprzowy kl. I zł/kg     5,70 5,35 5,83   5,82   5,67
 Żywiec wieprzowy wybrakowany zł/kg     4,15   4,48   2,80   3,81
 Żywiec wołowy kategoria A zł/kg     7,00 7,00 5,50   6,50   6,50
 Żywiec wołowy wybrakowany zł/kg     5,10   4,30   2,80   4,07
Mleko
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Mleko - średnia cena w kl.extra zł/l 1,30 1,29 1,41 1,35 1,32 1,28 1,38 1,28 1,32
Prywatni oferenci
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Prowit LP  zł/dt 249,67 254,50 217,00 260,00   242,50 248,00 244,00 245,10
 Prowit T  zł/dt 222,04 252,50 243,67 238,00 223,00 221,00 230,00 234,00 233,03
 Mieszanka PW  zł/dt 157,67 212,00 146,17 191,50 141,00 165,24 137,67 143,67 161,86
 Mieszanka PT-1  zł/dt 138,07 142,50 132,69 135,00 126,00 140,71 123,00 125,67 132,95
 Mieszanka PT-2  zł/dt 129,94 134,50 126,75 130,00 123,50 138,67 122,00 123,33 128,59
 Mieszanka L  zł/dt 133,35 149,50 145,50 150,50 130,50 149,81 124,75 130,00 139,24
 Mieszanka CJ  zł/dt 172,00 190,00 156,13 162,50 141,00 176,42 166,33 147,00 163,92
 Mieszanka B  zł/dt 111,24 151,00 127,50 152,00 123,50 137,13 126,50 121,00 131,23
 Koncentraty 10% dla:
 loch  zł/dt 251,50 265,00 240,50 237,39 229,00 235,00 226,50 241,33 240,78
 prosiąt  zł/dt 328,00 270,00 284,75 280,00 289,00 285,25 277,00 271,00 285,63
 warchlaków  zł/dt 271,28 285,00 258,75 265,00 268,00 260,00 249,67 256,00 264,21
 tuczników  zł/dt 239,76 279,00 250,75 241,37 235,00 239,17 246,25 246,67 247,25
 Koncentraty 15% dla:
 loch  zł/dt     232,67 241,39 228,00       234,02
 prosiąt  zł/dt     281,00 280,74 275,00       278,91
 warchlaków  zł/dt     260,33 245,00 265,00 260,00 232,00   252,47
 tuczników  zł/dt 191,16 236,00 260,00 217,87 260,00 200,00 240,00 246,00 231,38
 Koncentraty 20% dla:
 loch  zł/dt 259,70 268,33 222,33 246,01 228,00 244,56 244,63 228,00 242,69
 prosiąt  zł/dt 287,60 286,67 257,25 289,16 274,00 275,90 266,67   276,75
 warchlaków  zł/dt 243,89 290,00 244,75 258,00 274,00 264,44 260,00 232,00 258,39
 tuczników  zł/dt 215,23 275,00 222,67 240,74 253,00 245,06 234,00 215,00 237,59
 Inne pasze:
 śruta sojowa  zł/dt 181,00 165,60 194,50 185,00 176,00 178,67 206,00 148,00 179,35
 śruta rzepakowa  zł/dt 137,07 123,80 127,06 122,00 140,33 137,17 120,00 108,33 126,97
 otręby pszenne  zł/dt 84,33 79,60 84,38 77,04 85,00 83,94 66,50 78,00 79,85
 otręby żytnie  zł/dt 68,00 67,50 87,33 65,00 79,50 66,00 58,50 65,00 69,60
 Nawozy mineralne:
 Mocznik (46%)  zł/dt 164,67 146,80 155,25 157,58 156,83 156,73 162,25 164,67 158,10
 Saletra amonowa (34%)  zł/dt 129,25 114,80 123,81 120,80 130,00 124,15 126,38 123,33 124,06
 Saletrzak (28%)  zł/dt 113,00 106,60 113,67 104,97 118,67 114,76 115,56 113,33 112,57
 Superfosfat  granulowany (18%)  zł/dt   84,00 95,00 87,00 90,00   87,50 123,00 94,42
 Superfosfat pylisty (18%)  zł/dt               82,00 82,00
 Sól potasowa (60%)  zł/dt 150,50 154,60 154,63 144,00 149,33 156,31 153,00 160,33 152,84
 Polifoska 8:24:24  zł/dt 167,50 170,00 171,44 167,75 188,25 179,33 184,00 184,50 176,60
 Polifoska 6:20:30  zł/dt 178,50 168,00 172,38 164,10 176,00 174,96 173,50 179,00 173,30
 Polifoska 4:12:32  zł/dt   157,67 162,33   160,00 169,33 154,00 175,00 163,06
 Amofoska 4:16:18  zł/dt 105,00 132,00 124,13 102,00 121,00 104,33 141,50 114,00 117,99
 Siarczan potasu  zł/dt 340,00 260,00 265,00 265,00 170,50   230,00 278,00 258,36
 Superfosfat wzmocniony (40%)  zł/dt 159,00 157,75 158,25 143,25 156,00 158,83 157,00 161,00 156,39
Usługi
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 1 godz. najmu pracownika zł/h 12,50 18,00 14,25 16,67 16,00 14,25 12,75 14,67 14,89
 Orka pługiem 3-skib; ciągnik do 60 KM zł/h 190,00 153,00 150,00 167,50 180,00 120,00 187,50   164,00
 Orka pługiem 3-skib; ciągnik pow. 60 KM zł/h 185,00 164,75 167,67 190,00 242,50 160,00 202,50 194,67 188,39
 Podorywka zł/h 140,00 118,33 138,42 145,00 180,00 140,00 140,00 139,50 142,66
 Kultywatorowanie zł/h   122,50 123,17 140,00 180,00 150,00 146,67 144,00 143,76
 Talerzowanie zł/h 189,47 134,75 174,00 155,00 257,50 160,00 195,00 162,40 178,51
 Bronowanie zł/h 140,40 124,75 125,00 122,50 180,00 125,00 122,50 120,00 132,52
 Agregat uprawowy zł/h 190,00 181,67 160,50 167,50 200,00 155,00 155,00 155,00 170,58
 Agregat uprawowo-siewny zł/h   152,50 190,58 195,00 220,00   200,00 225,00 197,18
 Siew siewnikiem zbożowym  zł/h   153,33 161,50 127,50 230,00 140,00 125,00 149,33 155,24
 Siew siewnikiem punktowym zł/h 130,00 186,00 170,67 148,67 205,00   193,67 190,00 174,86
 Sadzenie ziemniaków zł/h   167,25 150,25 175,00       92,27 146,19
 Roztrząsacz obornika+ładowacz zł/h 273,33 293,75 241,00 201,00 285,00 150,00 294,17 275,00 251,66
 Rozsiewacz wapna zł/h 164,87 119,00 120,75 126,67 160,00 140,00 191,03 122,50 143,10
 Opryskiwacz zawieszany zł/h 101,50 111,25 110,00 92,50 200,00 76,00 100,00 94,75 110,75
 Kosiarka rotacyjna zł/h 130,00 130,25 133,33 155,00 150,00 148,75 128,31 137,33 139,12
 Kosiarko-sieczkarnia zł/h   800,00 436,67 497,50 850,00   461,54 438,80 580,75
 Kombajn zbożowy zł/h 326,20 316,25 331,50 312,33 390,00 307,50 322,80 345,00 331,45
 Kombajn zbożowy-zbiór kukurydzy na ziarno zł/h 550,00 333,33 370,00 430,00 500,00   339,00 396,67 417,00
 Kombajn do ziemniaków zł/h 133,60 150,00 180,00   180,00     337,50 196,22
 Kombajn do buraków zł/h 129,60   395,00 443,50 400,00   175,00   308,62
 Prasa do słomy kostkująca wielkogabarytowa zł/h 161,67 166,33 163,67 290,00 300,00 150,00 157,00 160,00 193,58
 Prasa do słomy (zwijająca) zł/h 183,33 174,75 180,67 206,67 175,00   169,66 172,50 180,37
 Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 1 przyczepą zł/h 115,00 129,75 120,00 100,00 150,00 100,00 98,53 107,47 115,09
 Ciągnik U-3512 (lub inny do 60 KM) z 2 przyczepami zł/h 123,33 150,25 150,00 145,00 175,00 115,00 138,00 139,87 142,06
Pozostałe ceny
Wyszczególnienie jedno- stka REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII ŚREDNIA
 Słoma jęczmienna zł/dt 14,50 19,75 22,42 24,30 17,50 25,33 25,00 25,00 21,73
 Słoma pszenna zł/dt 15,00 25,50 22,00 24,30 17,50 25,00 25,00 24,33 22,33
 Siano łąkowe zł/dt 26,00 77,50 42,75 39,25 50,00 43,50 35,33 44,00 44,79
 Obornik zł/dt 10,00 6,38 13,50   7,00 10,00 7,17 11,00 9,29
 Wapno węglanowe (bez kosztów transportu) zł/dt   36,00 11,00 25,80   9,50 8,50 6,90 16,28
 Wapno tlenkowe (bez kosztów transportu) zł/dt   40,00 23,50 35,00 48,00     7,50 30,80
 Cielę 40 kg zł/szt. 750,00 962,50 880,00 950,00 800,00 783,33 795,00 950,00 858,85
 Młodzeż bydlęca 150 kg zł/szt. 1 525,00 1 600,00 1 625,00 2 200,00 2 000,00 1 633,33 1 500,00 1 600,00 1 710,42
 Jałówka hodowlana zł/szt. 4 500,00 4 968,75 5 037,50 5 500,00 5 250,00 5 000,00 4 775,00 5 933,33 5 120,57
 Loszka hodowlana zł/szt. 737,50 772,50 833,33 925,00 775,00   733,33 750,00 789,52
 Koszty wizyty weterynarza  zł/wizytę 55,00 80,00 90,00   75,00 67,00 66,67 76,67 72,90
 Inseminacja lochy (nasienie+usługa) 47,75 49,50 54,27 55,00 52,33 59,50 48,00 54,67 52,63
 Inseminacja krowy (nasienie+usługa) 68,75 76,25 87,88 70,00 111,67 77,00 70,00 77,67 79,90
 Krowa użytkowa zł/szt. 3 500,00 4 400,00 3 616,67 5 500,00 4 250,00 4 833,33 3 400,00 3 933,33 4 179,17
Jednostka zbożowa zł/dt 60,19 57,33 61,63 55,38 63,73 62,84 62,54 58,37 60,25
Mapa rejonów